Jürgen Vissers voorgedragen als lijsttrekker Groen Drimmelen (VP/D66)

Jürgen Vissers wordt opnieuw voorgedragen om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 de kar van Groen Drimmelen (VP/D66) te gaan trekken. De commissie die het advies voor de kandidatenlijst heeft opgesteld was unaniem in zijn advies. Het bestuur heeft dit advies overgenomen en zal de leden voorstellen Jürgen daadwerkelijk als lijstaanvoerder van deze […]

Groen Drimmelen (VP/D66) zegt ja tegen nieuwbouw Stuifhoek

Woningbouw nog een twistpunt in de raad Opdracht aan het college  Vorig jaar kreeg wethouder Vissers van de gemeenteraad al voorlopig groen licht om plannen uit te werken voor een nieuwe Stuifhoekschool, waarin naast basisonderwijs ook kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang een plek krijgen. De gemeenteraad verbond daar echter wel een voorwaarde aan vast. Er […]

Subsidie voor aanleg groene daken

Voorstel Groen Drimmelen (VP/D66) aangenomen Tijdens de raadsvergadering van 8 juli heeft Groen Drimmelen (VP/D66) een voorstel ingediend waarmee inwoners een financiële bijdrage van de gemeente kunnen krijgen voor de aanleg van groene daken of gevels. Groene daken leveren namelijk een positieve bijdrage aan duurzaamheid, natuur en de leefomgeving in onze gemeente. Andere partijen hebben […]

Groen Drimmelen (VP/D66) zeer blij met plannen duurzame wijk E-Veld in Terheijden

Woningen erbij én in een groene omgeving! ‘’Op het E-veld in Terheijden willen we de duurzaamste woonwijk van de gemeente Drimmelen realiseren’’, zo luidde het beleidsstuk. Groen Drimmelen (VP/D66) wordt natuurlijk erg blij van dit prachtige voornemen. De wijk wordt behalve duurzaam op gebied van bouwmaterialen, isolatie en energie ook duurzaam op het gebied van […]

In Memoriam Jan Kuijper 1945 – 2021

Afgelopen week ontvingen wij het trieste bericht dat ons trouwe partijlid en voormalig raadslid Jan Kuijper op 14 april j.l. na een kort ziekbed is overleden.  Jan werd als snel nadat hij zich n 1985 in Terheijden had gevestigd lid van de Vooruitstrevende Partij. Hij leverde een bijdrage aan de partij door het schrijven van […]

Groen Drimmelen (VP/D66) heel blij met beleid Waardevolle bomenkaart

Minder kap Elke boom is waardevol! Groen Drimmelen (VP/D66) heeft jaren geleden al aangeven dat er beter bomenbeleid moet komen. De Waardevolle bomenkaart wordt ons nieuwe bomenbeleid. Hoe vaak staan er in de (sociale) media geen boze reacties op bomenkap?  Positief bomenbeleid Met het groenbeleidsplan is besloten de Waardevolle bomenkaart in 2021 vast te stellen. […]

Groen Drimmelen (VP/D66) actief tijdens opschoonommetje

Samen de strijd aan tegen zwerfafval  We weten allemaal dat afval niet op straat thuishoort. We vinden het allemaal normaal dat iedereen zijn of haar eigen troep opruimt. En toch ligt er heel veel afval op onze straten, in onze struiken en op onze stoepen. En toch moeten er steeds inwoners het afval van een […]

Groen Drimmelen (VP/D66) voor verbetering voetpaden en dynamische verlichting in het buitengebied

Verbeter de verkeersveiligheid op een duurzame manier! Uitkomsten enquête Afgelopen raadsvergadering heeft Groen Drimmelen ingestemd met de kaders voor nieuwe beleidsplannen voor wegen en openbare verlichting. De uitkomsten van de enquête, welke de gemeente jaarlijks houd onder inwoners, zijn duidelijk verwerkt in de nieuwe plannen. Daaruit bleek dat u het meest tevreden bent over de […]

Cultureel dorpshart voor alle inwoners en verenigingen uit Drimmelen en omgeving.

Groen Drimmelen (VP/D66) roept verenigingen op om mee te denken over het cultureel dorpshart.  Groen Drimmelen is verheugd over de plannen rondom de Bernarduskerk. De Bernarduskerk zal omgebouwd worden tot een prachtig cultureel dorpshart met ruimte voor spelen, leren, ontwikkelen en ontspannen. De kerk bezit straks een prachtige, ruime theaterzaal. Alle podiumverenigingen uit de Mayboom […]

Groen Drimmelen (VP/D66): informeer scholen bij huiselijk geweld

Motie zorgt voor seintje naar scholen als kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld  Huiselijk geweld komt helaas nog steeds veel voor. We willen kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, snel helpen en steunen. Om deze steun de dag na een melding van huiselijk geweld ook op school al te kunnen bieden, […]

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal