Groen Drimmelen (VP/D66) zeer blij met plannen duurzame wijk E-Veld in Terheijden

Woningen erbij én in een groene omgeving!

‘’Op het E-veld in Terheijden willen we de duurzaamste woonwijk van de gemeente Drimmelen realiseren’’, zo luidde het beleidsstuk. Groen Drimmelen (VP/D66) wordt natuurlijk erg blij van dit prachtige voornemen. De wijk wordt behalve duurzaam op gebied van bouwmaterialen, isolatie en energie ook duurzaam op het gebied van ecologie (natuurinclusief wonen), klimaat adaptatie en sociale structuur. Deze zaken versterken elkaar! Bovendien is het grote noodzaak om meer woningen te bouwen.

Bestemmingsplan: groen en sociaal

De raad stelde 3 juni het bestemmingsplan vast, zodat de gemeente verder kan met de selectieprocedure voor welke uitvoerders dit mooie plan mogen realiseren. Groen Drimmelen is blij dat diverse diersoorten in de plannen centraal staan en er rekening wordt gehouden met hun leefgebied. En met het voornemen initiatieven van toekomstige bewoners mogelijk te maken, zoals een speeltuin of pluktuin. Een win-win situatie. 

Basis voor toekomst

In de toekomst ziet Groen Drimmelen graag vaker dat woonwijken zo ingevuld worden. In het geval van het E-veld is de gemeente grondeigenaar en heeft daarom een vinger in de pap. Maar hoe zit het met kavels waarvan de gemeente geen eigenaar is? Daarom vroeg Tim Eestermans zich af hoe het college en raadsfracties denken over actieve grondwerving door de gemeente in de toekomst.

Wonen in het groen

Tim vroeg ook nog aandacht voor de initiatiefnemers in onze gemeente van de “ecowijk”. Wij hopen dat zij een geschikte locatie vinden waar hun project kan slagen. Opnieuw een mooi duurzaam initiatief dat zorgt voor woningen erbij én in een groene omgeving.
Wij hopen dat de bouw van deze woonwijk een succes wordt en dat toekomstige bewoners er gelukkig wonen. Dan kan deze wijk een voorbeeld worden voor toekomstige realisatie van woonwijken in de rest van de gemeente.
Tim Eestermans is raadslid voor Groen Drimmelen (VP/D66)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal