Partij

Groen drimmelen

Groen Drimmelen een federatief samenwerkingsverband van VP en D66.

‘Groen Drimmelen’ is een lokale politieke partij in de gemeente Drimmelen en is in 2000 ontstaan na een fusie, een federatief samenwerkingsverband, met de Vooruitstrevende Partij (VP) uit de voormalige gemeente Terheijden en Democraten 66 (D66) uit de toenmalige gemeente Made en Drimmelen.

Beide partijen hadden vanaf de gemeentelijke herindeling bij de eerste twee verkiezingen een lijstverbinding. De achtergronden, progressief, sociaal, en democratisch, en de ontstaansgeschiedenis van beide partijen vormden de de oorzaak van deze binding. Als gevolg daaruit volgde de fusie en werd verder politieke koers gevaren onder de vlag ‘Groen Drimmelen’ vanaf de verkiezingen in 2002. 

Fractie, burgerleden en wethouder

Roxanne Pruijsers-Heijmans

Fractievoorzitter/ raadslid

Leo Mol

raadslid

ARJen van den broek

Raadslid

ricus tiekstra

Raadslid

Jürgen
Vissers

Wethouder

miriam de werken-tiekstra

burgerlid

Bestuur

Marijke vos-kroeze

Voorzitter

Guus Neefs

Secretaris

Jos Engelen

Penningmeester

Onze afspraken

Roxanne Pruijsers-Heijmans

Contactgegevens

Woonplaats: Made
Telefoon: 06-39775886
E-mail: roxanne@groendrimmelen.nl

Nummer 2 van Groen Drimmelen (VP/D66): Roxanne Pruijsers-Heijmans

Vrouw met een missie: “Ik wil een rolmodel kunnen zijn voor (jonge) vrouwen”

 

Het is tijd om iets te vertellen over mezelf voor de mensen die mij nog niet kennen! Ik ben Roxanne Pruijsers-Heijmans, 35 jaar oud en 4 jaar woonachtig in Made. Ik woon daar samen met mijn man Max, onze tweeling Loek en Siem en onze hond Mokkel. Daarvoor heb ik 31 jaar in Terheijden gewoond. In 2009 ben ik afgestudeerd als criminoloog, maar na mijn afstuderen heb ik vrijwel meteen van mijn passie mijn werk gemaakt: het opleiden van jonge mensen die onze arbeidsmarkt zo hard nodig heeft. Dat doe ik met veel plezier bij Avans Hogeschool. Mijn guilty pleasures zijn naturel ribbelchips en ‘foute muziek’. Ik heb een liefde voor jurkjes, lezen, uit eten gaan, stappen met vrienden en vind het bezoeken van festivals de ultieme uitlaatklep (naast hardlopen). 

Optimistisch en toekomstgericht

Groen Drimmelen (VP/D66) is optimistisch en toekomstgericht. Die insteek past bij mij. Koesteren wat goed gaat, maar ook kijken naar wat er beter kan om een fijn, mooi en sociaal Drimmelen te behouden. En het juiste doen, niet het makkelijkste. De invulling van die ‘blik op de toekomst’ maken we als Groen Drimmelen (VP/D66) niet alleen. We doen dat met onze inwoners, organisaties en ondernemers.

Investeren in jeugd en hen die het nodig hebben

Als moeder van twee jonge kinderen, maar ook vanuit mijn achtergrond als criminoloog en ervaring in het onderwijs, vind ik het belangrijk dat alle Drimmelenaren gelijke kansen krijgen en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en tevreden inwoners. Dat is mogelijk door goed onderwijs, een prettige leefomgeving en voldoende mogelijkheden voor ontspanning. Maar ook door in te zetten op preventie ter voorkoming van zwaardere ondersteuning en/of zorg en mensen te helpen daar waar het nodig is. Daar ga ik mezelf de komende jaren hard voor maken.

Persoonlijke missie: rolmodel voor (jonge) vrouwen

Mijn persoonlijke missie is om een rolmodel te kunnen zijn voor (jonge) vrouwen. Hen inspireren om uitdagingen aan te gaan. Om in het diepe te springen en hun dromen te volgen. Het gesprek met hen aangaan over alle hobbels die je daarbij soms moet trotseren op zakelijk én privévlak. Maar wat ik vooral wil benadrukken is dat diversiteit op alle niveaus en binnen alle organisaties van groot belang is. En dat er door zaken slim te regelen veel meer mogelijk is dan je op het eerste gezicht denkt. Wij mogen elkaar als vrouwen daarin best wat meer steunen en aanmoedigen. Dus grijp die kans! Ga het GEWOON DOEN en help mij om als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad te laten komen door op 14, 15 of 16 maart op mij te stemmen!

 

Leo Mol

Contactgegevens
Zeggelaan 71
4844 SC Terheijden
06-20291675
lmol@drimmelen.nl

Achtergrond

Mijn naam is Leo Mol. Sinds mijn vierde levensjaar woon ik in Terheijden en alleen tijdens mijn studie heb ik enkele jaren ergens anders gewoond.

Inmiddels ben ik 48 jaar oud en woon ik met mijn vrouw, zoon en dochter nog steeds in Terheijden. Als ik niet met de lokale politiek bezig ben, werk ik als wiskundeleraar in het voortgezet onderwijs. In mijn vrije tijd maak en luister ik graag muziek

De afgelopen twee raadsperiodes ben ik namens Groen Drimmelen (VP/D66) raadslid in de gemeenteraad geweest, waarvan de laatste drie jaar als fractievoorzitter van onze partij. Ook tijdens de komende verkiezingen sta ik op de lijst. Ik ga graag nog een periode door in de gemeenteraad, omdat er nog genoeg te doen is waar ik me voor wil inzetten.

Zo sta ik voor een sterke lokale democratie waarin inwoners kunnen meedenken over gemeentelijk beleid en kunnen meedoen om onze gemeente nog mooier te maken. Daarnaast probeer ik te zorgen dat we er alles aan doen om onze natuur en biodiversiteit te beschermen, en de schade aan milieu en klimaat te verminderen en herstellen. Als inwoners en gemeenteraad kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het leefbaar houden van onze gemeente door te zorgen voor verduurzaming waar dat mogelijk is. Ik vind dat we er alles aan moeten doen om onze mooie gemeente zo groen en duurzaam mogelijk door te geven aan onze kinderen en alle generaties die daarna komen.

Groen Drimmelen (VP/D66) is een partij die zowel de grote lijnen ziet om onze wereld mooier en socialer te maken, maar ook op details let en ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen en waar nodig ondersteund wordt bij alle uitdagingen waar we mee te maken hebben. De komende jaren worden de plannen rondom de energietransitie en verduurzaming van onze samenleving steeds concreter, waarbij het belangrijk is dat we de juiste keuzes maken. Deze keuzes gaan over het verduurzamen van de samenleving, maar ook over hoe we zorgen dat iedereen kan meedelen in de voordelen van de energietransitie.

Stem op 14, 15 of 16 maart voor een duurzame, sociale en eerlijke toekomst op Groen Drimmelen (VP/D66)! 

Arjen van den Broek

Contactgegevens

 

Achtergrond

Groen Drimmelen (VP/D66) is een optimistische en toekomstgerichte partij.  Wij zijn groen én vooruitstrevend. We werken dorpsgericht met de inwoners, organisaties en ondernemers aan een fijn, mooi en sociaal Drimmelen.

Deze zinnen zijn de kern van het verkiezingsprogramma van Groen Drimmelen (VP/D66). Het zijn uitgangspunten waarin ik mijzelf herken en die ik graag als raadslid de komende 4 jaar wil uitdragen.

Ik ben Arjen van den Broek. Ik ben getrouwd met Petro en wij hebben twee dochters. Sien van 12 en Kaat van 9 jaar oud. Wij wonen sinds 2017 met heel veel plezier in het mooie Terheijden.  Ik stel mij graag aan de hand van de kernwoorden van Groen Drimmelen (VP/D66) aan jullie voor.

Optimistisch: Voor mij is het glas altijd halfvol. Ik wil optimisme naar de gemeentepolitiek brengen. Geen geklaag en gemopper. Maar kijken naar kansen om samen met inwoners en organisaties Drimmelen fijn, mooi, sociaal en veilig te maken. Ik houd van het denken in oplossingen en niet in populaire praatjes.

Toekomstgericht: Er zijn grote problemen die we moeten oplossen. Denk aan het duurzaam bouwen van woningen. Maar ook het behouden van goede zorg. En natuurlijk het beschermen van onze natuur en onze leefomgeving. De komende 4 jaar zijn dit thema’s waarop ik mij zal inzetten zodat we ook in de toekomst prettig in Drimmelen kunnen wonen.

Groen: Groen zit niet alleen in onze naam. Het  is een rode draad in ons verkiezingsprogramma. We zijn al jaren de groenste partij van Drimmelen. Ik maak mij er hard voor om dit ook de komende 4 jaar te zijn.

Vooruitstrevend: De gemeentepolitiek doet er toe. Waar nodig zullen we ambitieuze voorstellen doen, met de blik op de toekomst en met onze inwoners voorop.

Samen: In de gemeentepolitiek bereik je niets alleen. Wij willen graag met iedereen die optimistisch, vooruitstrevend en toekomstgericht is samenwerken. Met collega politieke partijen, organisaties en natuurlijk met onze inwoners. Samen is wat ons betreft geen naam, maar een uitgangspunt.Meer weten. Volg ons op instagram of facebook: groendrimmelen

 

Ricus Tiekstra

Contactgegevens

De Gijster 20
4921 NE Made
0162 – 68 44 98
tieks067@planet.nl

Achtergrond

In 1955 geboren in Leeuwarden, inmiddels gepensioneerd.
Duurzaamheid is het sleutelwoord. Al onze beslissingen zijn gericht op het verbeteren van de leefomgeving nu en vooral in de toekomst. Wij gaan samen met inwoners aan het werk om de leefomgeving, zoveel mogelijk, in te richten conform hun wensen.

Mijn motto komt van een Boeddhistische monnik, die heeft gezegd, dat alle vreugde uit de wereld voortkomt uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn en dat alle lijden uit de wereld voortkomt uit de wens om zelf gelukkig te mogen zijn.
Als iedereen dat motto zou aanhangen dan zou de wereld er heel anders uit zien.

Missie/doelstelling
Als voorzitter wil ik de partij verder versterken. Groen Drimmelen hoort een centrale plaats in te nemen in bestuurlijk Drimmelen. Als politieke organisatie moet je bereid zijn moeilijke beslissingen te nemen en deze uit te leggen. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Moeilijke beslissingen vragen om een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom wil ik dat de partij samen met inwoners, verenigingen en instellingen in gesprek komt om moeilijke besluiten gedegen voor te bereiden. Bij de laatste verkiezingen is 44 % van de kiezers thuisgebleven. In 2022 moet dit percentage thuisblijvers aanzienlijk lager zijn.

Persoonlijk
Ik ben in 1955 geboren in Leeuwarden. Tot 1985 heb in deze mooiste van de elf Friese steden en de mooiste provincie hoofdstad van Nederland (hoezo chauvinistisch) gewoond. Via Blaricum zijn Ria en ik met onze drie kinderen (toen 4, 2 en 1 jaar oud) in december 1989 in Made komen wonen. Inmiddels mag ik mij Pake (het Fries voor Opa) noemen van een zestal kleinkinderen.

Na ruim 40 jaar in verschillende gemeenten werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2021 met pensioen gegaan. Mijn carrière heb ik afgesloten op de griffie van Moerdijk en als bestuursadviseur van de Vereniging van Griffiers.

In mijn vrije tijd heb ik in de afgelopen 20 jaar al heel wat verschillende functies bij diverse verenigingen en instellingen bekleed, namelijk: jeugdleider, jeugdtrainer en jeugdvoorzitter bij Madese Boys; penningmeester en voorzitter geweest bij de voorloper van de huidige kinderopvang in Made e.o., voorzitter van VluchtelingenWerk Drimmelen en lid van de Medezeggenschapsraad van de Stuifhoekschool.
Om te ontspannen sport ik graag, of lees een goed boek, waarbij ik vooral belangstelling heb voor historische onderwerpen. Ook luister ik graag naar popmuziek, het liefst ui de jaren 60, 70 of 80. Op tv ben ik vooral geïnteresseerd in de actualiteit..

Nevenfuncties
Naast het voorzitterschap van Groen Drimmelen vervul ik momenteel twee nevenfuncties, te wezen bestuurslid van de stichting Kennispunt Lokale Politieke Partijen en voorzitter van de Wereldwinkel in Made..

Jürgen Vissers

Contactgegevens

Woon plaats: Made
Telefoon: 
E-mail: jvissers@drimmelen.nl

Achtergrond

Mijn naam is Jürgen Vissers, 43 jaar oud, getrouwd met Esther en trotse vader van 2 kids, zoon Sem en dochter Saar. Opgeleid in de accountancy en hierin vele jaren werkzaam geweest. En ik heb een aantal jaren gewerkt bij de gemeente Geertruidenberg in een financiële functie. 

Van jong af aan heb ik twee passies: 

Voetbal 

Zelf actief gevoetbald (nou ja…een poging daartoe), lang trainer en leider geweest bij Madese Boys nog voor we kinderen hadden, veel vrijwilligerswerk gedaan daar en nu weer trainer en leider bij het team van onze zoon. En bloedfanatiek supporter van NAC en getrouwd met een diehard Feyenoord-supporter. Jaja, dat kan! 

Politiek 

Groot bewonderaar van Hans van Mierlo, vanaf 2004 actief in de Drimmelense politiek, sinds 2006 in de gemeenteraad en sinds 2018 wethouder. En dat allemaal namens Groen Drimmelen (VP/D66), de club die het allerbeste past bij mijn ideeën en idealen.

Al zo lang politiek actief en waarom dan nog een periode? 

Ik wil heel graag nog een periode door voor Groen Drimmelen (VP/D66) om het verschil te kunnen maken. Om onze ideeën en idealen in Drimmelen verder uit te werken. Dat gaat dan vooral om: 

  • Onze kinderen en jeugd: goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene schoolpleinen en meer activiteiten voor de jeugd; 
  • Sterke verenigingen met hogere subsidies vanuit de gemeente; 
  • Veilige wegen en straten in onze dorpen; 
  • Heel veel ruimte voor sport, bewegen en gezondheid voor al onze inwoners; 
  • De natuur bij iedereen om de hoek in onze gemeente; 
  • Een goede en duurzame woning voor iedereen met steun vanuit de overheid; 
  • Goede zorg voor onze inwoners wanneer nodig; 
  • Weg met al dat zwerfafval! 
  • Voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. 

14, 15 en 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stem voor een hele mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, stem voor fijn en groen wonen en leven in de gemeente Drimmelen. Stem Groen Drimmelen (VP/D66). 

Actualiteit: situatie in Oekraïne 

Ik besef hoe goed we het hier hebben. Laten we dat met elkaar zo houden en blijven proberen de wereld een beetje mooier te maken. Dat is in deze heftige tijden in Europa een hele opgave.

Miriam van de Werken-Tiekstra

Achtergrond

Plek 7 op de lijst van Groen Drimmelen (VP/D66) is voor mij gereserveerd, mijn naam is Miriam van de Werken – Tiekstra, 33 jaar oud en ruim 30 jaar woonachtig in Made.

Politiek is mij niet onbekend, bijna 6 jaar ben ik namens Groen Drimmelen raadslid geweest in onze mooie gemeente Drimmelen. Ruim 2 jaar geleden besloot ik een stapje terug te doen in de politiek omdat het lastig te combineren werd met mijn werk, verenigingen en privé. Inmiddels ben ik moeder van een prachtig klein meisje.

Ruim 10 jaar geleden ben ik afgestudeerd als pedagoog. Nu werk ik bij een zorgverzekeraar. Hierdoor heb ik de meeste interesse voor de jeugdzorg en de zorg. Het belangrijkste vind ik dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Ieder kind moet gelijke kansen krijgen en veilig op kunnen groeien. Hiervoor hebben we de hele maatschappij nodig.

Zelf ben ik actief in het verenigingsleven, al vele jaren speel ik klarinet bij Harmonie St. Caecilia en sinds twee jaar ben ik voorzitter van Judoclub Made. Onze gemeente heeft heel veel verenigingen en vrijwilligers die zorgen voor vele activiteiten. Daar mogen we heel trots op zijn. Dankzij deze verenigingen en de vele vrijwilligers kan ieder kind (en iedere volwassene) meedoen aan sport, cultuur of andere activiteiten.

Guus Neefs

Contactgegevens

Iepenlaan 4
4921DR Made
0162-686369
guus.neefs@groendrimmelen.nl

Achtergrond

De afgelopen 5 jaar is de wereld sneller veranderd dan de 50 jaar daarvoor. En die vijftig jaar daarvoor meer dan de 500 daar weer voor. Er zijn geen eenvoudige vraagstukken noch simpele oplossingen. Probleemoplossend vermogen is rechtevenredig met de mate waarin mensen elkaar vinden en de dialoog met elkaar voeren. In de kleinschaligheid van onze gemeente betekent dat, dat iedereen talenten heeft “om er iets aan te doen” om het beter te maken. Dat heeft te maken met schouders eronder, schouders en lasten en schouder aan schouder.

Jos Engelen

Contactgegevens

06-27061017
jos.engelen@groendrimmelen.nl


Achtergrond

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal