Jürgen Vissers voorgedragen als lijsttrekker Groen Drimmelen (VP/D66)

Jürgen Vissers wordt opnieuw voorgedragen om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 de kar van Groen Drimmelen (VP/D66) te gaan trekken. De commissie die het advies voor de kandidatenlijst heeft opgesteld was unaniem in zijn advies. Het bestuur heeft dit advies overgenomen en zal de leden voorstellen Jürgen daadwerkelijk als lijstaanvoerder van deze lokale partij aan te wijzen. 

Vierde keer

Het is de vierde keer dat Jürgen (43) het lijsttrekkerschap op zich neemt. In 2010 was hij voor het eerst de nummer 1 van Groen Drimmelen, waarvoor hij sinds de laatste verkiezingen in 2018, wethouder is. Vanaf 2006 tot zijn benoeming tot wethouder in 2018 was Jürgen al raadslid voor Groen Drimmelen. Hij noemt het een eer dat de partij opnieuw zoveel vertrouwen in hem heeft. Partijvoorzitter Ricus Tiekstra vindt het vanzelfsprekend dat Jürgen opnieuw de kar voor de partij gaat trekken. ‘Wij zijn erg blij dat Jürgen nog een periode voor de partij beschikbaar is en ook weer als lijsttrekker onze voorman wil zijn. Hij heeft zich de afgelopen jaren als wethouder uitstekend gepresenteerd en heeft prima resultaten behaald. In zijn portefeuille met o.a. jeugd, onderwijs en gezondheid en afval, natuur en energietransitie heeft hij veel bereikt voor onze inwoners, voor de gemeente en voor de idealen van onze partij. Hij heeft daarmee de verwachtingen van het bestuur volledig waar gemaakt. De kwaliteiten van Jürgen staan dan ook buiten kijf. Zijn enthousiasme om weer een goed resultaat te bereiken is nog steeds groot,’ aldus een trotse voorzitter. 

31 kandidaten

De concept-lijst telt 31 kandidaten. Alle dorpen van de gemeente zijn er op vertegenwoordigd. Er staan zowel oudgedienden als nieuwkomers op de lijst. ‘Het is een lijst waar ik enorm trots op ben en die ik dan ook zonder enig voorbehoud aan onze leden voor leg,’ aldus partijvoorzitter Ricus Tiekstra.
De lijst wordt op 27 november tijdens de algemene ledenvergadering in Het Trefpunt, te Made vastgesteld. Deze vergadering wordt vanwege de Coronamaatregelen al ’s middags gehouden van 14:00 tot 16:00 uur.

Verkiezingsprogramma

Tijdens dezelfde ledenvergadering wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Dit programma is met inbreng van een grote groep leden opgesteld. Volgens Ricus Tiekstra verwoordt het programma heel goed waar Groen Drimmelen voor staat, namelijk met optimistisme gericht op de toekomst. ‘Wij zijn groen én vooruitstrevend en we werken dorpsgericht met de inwoners, organisaties en ondernemers aan een fijn, mooi en sociaal Drimmelen,’ zo luidt de kernboodschap van het programma. 
Na vaststelling van het programma zal het beschikbaar zijn via de website www.groendrimmelen.nl

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal