Betrek inwoners bij onderwerpen waar het zin heeft

Burgerparticipatie is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Inwoners vragen steeds vaker betrokken te worden. Vaak willen ze betrokken worden bij ontwikkelingen in de eigen straat of buurt. Maar ook bij onderwerpen met grote gevolgen voor een kern wordt  vaak de mening van inwoners gevraagd. 

Burgerparticipatie gebeurt om tal van redenen. Altijd met de beste bedoelingen. Een van de bedoelingen is er voor te zorgen dat inwoners en gemeente dichter bij elkaar komen, zodat het onderling vertrouwen groter wordt. Uit onderzoek van een groot aantal voorbeelden blijkt echter dat er, met de beste bedoelingen, veel mis gaat bij participatie. Het gevolg is dat het vertrouwen bij inwoners juist afneemt. Groen Drimmelen (VP/D66) pleit er daarom voor om eerst goed na te denken of we inwoners  bij een onderwerp gaan betrekken. Vervolgens denk je goed na welke rol inwoners krijgen en hoe je met hun inbreng rekening gaat houden. Daarover moet je duidelijkheid geven voordat je inwoners vraagt mee te denken of mee te praten. 

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft er bij het college op aangedrongen gewoon met participatie aan de slag te gaan. Mocht het een keer anders te lopen dan verwacht, te leren voor een volgend traject. Ieder onderwerp vraagt een passende aanpak. Zorg ervoor dat je inwoners serieus neemt. Laat ze niet meepraten of meedenken alleen maar om daarmee een stap in het proces te kunnen afvinken. Je moet inwoners ook niet laten meedenken of meepraten over moeilijke onderwerpen waar inwoners eigenlijk niets over te zeggen hebben, omdat het een lastig besluit vraagt dat op veel weerstand zal stuiten. Inwoners zullen ieder hun eigen belang in de afweging de doorslag laten geven. De gemeenteraad is gekozen om alle belangen tegen elkaar af te wegen.

Wil je met Groen Drimmelen VP/D66 meepraten en meedenken: neem gerust contact op via info@groendrimmelen.nl of vindt onze raadsleden via www.groendrimmelen.nl

Met groene groet namens de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66),

Ricus Tiekstra

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal