Groen Drimmelen (VP/D66) wil gewenst voorzieningenniveau Lage Zwaluwe bespreken met inwoners

Voorstel om Rietgors te kopen

Donderdag 16 februari spraken we in de opinieronde over het raadsvoorstel om de Rietgors in Lage Zwaluwe te kopen van de huidige eigenaar Woonvizier. Woonvizier moet de Rietgors verkopen omdat het bezitten van een sportvoorziening niet hoort tot de kerntaken van een woningbouwcorporatie. Vanuit de wens om de Rietgors te behouden stelt het college voor om zo snel mogelijk de Rietgors te kopen.

Voorstel nog onvolledig

Groen Drimmelen (VP/D66) is in principe bereid om de Rietgors te kopen om de sportvoorzieningen in Lage Zwaluwe te behouden. Maar Groen Drimmelen (VP/D66) mist op dit moment in het voorstel de nodige onderbouwing en een goed financieel beeld. Ook overtuigt het voorstel ons niet van de haast en spoed die de portefeuillehouder nu achter de koop zet. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd om op korte termijn nadere informatie te geven. 

Koppelen aan visie op Lage Zwaluwe

Groen Drimmelen (VP/D66) is voor het behouden van voorzieningen in Lage Zwaluwe. Wel spreken we liever met dan over de inwoners van Lage Zwaluwe.  We zijn dan ook blij dat het college onlangs startte met het betrekken van de inwoners bij de visie op Lage Zwaluwe.  

Wij pleiten er daarom voor om de Rietgors eerst een jaar te huren van Woonvizier. Door de koop uit te stellen kunnen we samen met de inwoners van Lage Zwaluwe voor de lange termijn kijken welk voorzieningenniveau aansluit bij de behoefte van Lage Zwaluwe. Over een jaar kunnen we dan een goed afgewogen beslissing over de Rietgors nemen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal