Groen Drimmelen (VP/D66): geen vereniging op straat!

Gemeenschapshuizen moeten open blijven

De afgelopen periode is er, vooral in Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en Wagenberg, onrust ontstaan rond Den Domp, De Zonzeel en Plexat. In alle drie kernen draait het om het open houden van deze gemeenschapsvoorzieningen. 

In december 2022 heeft de gemeenteraad het college verzocht een evaluatie te maken van de exploitatie van alle sociaal/culturele en sportaccommodaties. Een jaar later bleek dat dit onderzoek pas eind 2024 zou worden afgerond omdat er nog niet begonnen was. Intussen heeft Optisport te weinig personeel om Plexat fatsoenlijk open te houden, hebben de eigenaren van Den Domp te kennen gegeven per 1 januari 2024 de deuren te sluiten en heeft ook de exploitant van De Zonzeel aangekondigd per juli 2024 van zijn pensioen te gaan genieten. Als klap op de vuurpijl loopt de concessie voor de Amerhal binnenkort af. 

De onrust die hierdoor is ontstaan was voor de gemeenteraad reden om afgelopen november extra middelen beschikbaar te stellen voor de evaluatie, die wat ons betreft al afgerond had moeten zijn. Verder heeft de gemeenteraad de portefeuillehouder opgedragen in gesprek te gaan met de exploitanten van Den Domp om ervoor te zorgen dat de verenigingen ook na 1 januari 2024 gebruik kunnen blijven maken van dit gemeenschapshuis. Dat dit ook voor de andere genoemde voorzieningen geldt is voor ons vanzelfsprekend. 

Voor Groen Drimmelen (VP/D66) staat één ding als een paal boven water: ER KOMT GEEN VERENIGING OP STRAAT TE STAAN. Wij blijven dit dossier op de voet volgen. 

Wil je met ons meepraten over voor jou belangrijke onderwerpen, kom gerust eens langs. Je kunt ons bereiken via info@groendrimmelen.nl Voor nu wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2024 toe!

Met groene groet,

De fractie van Groen Drimmelen (VP/D66)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal