Lezing burgerparticipatie tijdens ledenvergadering 13 december

Nanke Verloo, geboren en getogen in Made, geeft woensdag 13 december a.s. tijdens de Algemene Leden Vergadering van Groen Drimmelen, een lezing over haar ervaringen met en onderzoek naar burgerparticipatie in lokale besluitvorming. Aanvang van de  ledenvergadering 20.00 uur. Hotel Restaurant ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ Made. Naast leden zijn  belangstellenden van harte welkom. Gezien het tijdstip en de afstand tot haar huidige woonplaats zal de lezing via een digitale live verbinding plaatsvinden.

(foto: Merijn Soeters) 

Nanke is universitair docent in Stedelijke Politiek en Planologie. Zij heeft zich gespecialiseerd in conflict, burgerparticipatie en in- en uitsluiting in stedelijke ontwikkelingsprocessen. Ze is opgeleid in zowel Antropologie als Bestuurskunde en gebruikt een interdisciplinaire en etnografische benadering om te onderzoeken hoe steden inclusiever kunnen worden bestuurd, geleefd en beleefd. Ze is tevens werkzaam als Decaan van de opleiding Metropool van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag, een opleiding voor ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau.

In de afgelopen tien jaar onderzocht Nanke van dichtbij hoe de nationale en de lokale overheid burgers proberen te betrekken bij besluitvorming. Ze maakte zich de verhalen, perspectieven en ervaringen van protesterende bewoners eigen. Daarna liep ze mee met gemeenteambtenaren. De verwarring was compleet toen ze daarna ook mee had gelopen met lokale politici , consultants, professionals en omgevingsmanagers die ingehuurd worden om het participatieproces te begeleiden.               

Waardoor wordt deze verwarring veroorzaakt? Wat zijn momenten waarop het vertrouwen echt helemaal verloren gaat, en waarom? Waar moeten we lokaal rekening mee houden om burgerparticipatie succesvol te laten zijn?

Om daar meer over te weten te komen heeft Groen Drimmelen Nanke Verloo uitgenodigd om haar verwarring en haar ‘tien kritieke momenten voor betere burgerparticipatie in lokale besluitvorming’ toe te lichten.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal