Groen Drimmelen (VP/D66): informeer scholen bij huiselijk geweld

Motie zorgt voor seintje naar scholen als kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld 

Huiselijk geweld komt helaas nog steeds veel voor. We willen kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, snel helpen en steunen. Om deze steun de dag na een melding van huiselijk geweld ook op school al te kunnen bieden, is een nieuwe samenwerkingsvorm ontwikkeld.

Hoe weet je als leerkracht dat een leerling huiselijk geweld heeft meegemaakt? En wat heeft deze leerling de volgende dag op school nodig? De nieuwe samenwerkingsvorm ‘Handle with Care’ zorgt ervoor dat de school op de hoogte wordt gesteld en dat leerkrachten het kind kunnen steunen. 

Even extra aandacht

‘Handle with Care’ zorgt dat de juf of de meester de dag na zo’n angstige en stressvolle gebeurtenis bijvoorbeeld tegen je kan zeggen dat een toets opnieuw mag worden gedaan, omdat het nu lastig is je te concentreren door de zorgen die je hebt over je thuissituatie. Of dat de leraar zegt dat het fijn is dat je er toch bent en je je op school veilig kunt voelen. Een beetje extra steun en vooral aandacht. 

Simpel, maar doeltreffend

De nieuwe samenwerkingsvorm regelt dit voor alle kinderen voor wie dat nodig is. De school krijgt simpelweg de melding ‘Handle with Care’ over een kind, en kan daar dan meteen rekening mee houden en aandacht aan geven. Deze simpele aanpak werkt. Vooral omdat de lijntjes korter zijn. Nu kan het nog tot twee weken duren voordat hulp wordt opgestart, en de school wordt vaak niet eens gewaarschuwd! Dit past niet bij onder andere het internationale Kinderrechtenverdrag.

Groen Drimmelen (VP/D66) zorgt er nu voor dat deze werkwijze ‘Handle with Care’ ook in onze gemeente (samen met de regio) wordt ingevoerd. Wij hebben daarvoor met een breed ingediende en unaniem aangenomen motie het college de opdracht gegeven om met de betrokken partners in overleg te gaan en dit vanaf komend schooljaar in te gaan zetten.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal