Subsidie voor aanleg groene daken

Voorstel Groen Drimmelen (VP/D66) aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli heeft Groen Drimmelen (VP/D66) een voorstel ingediend waarmee inwoners een financiële bijdrage van de gemeente kunnen krijgen voor de aanleg van groene daken of gevels. Groene daken leveren namelijk een positieve bijdrage aan duurzaamheid, natuur en de leefomgeving in onze gemeente. Andere partijen hebben het voorstel gesteund door het mee in te dienen en alle partijen hebben er mee ingestemd.

Duurzaam effect van groene daken

Niet alleen is het mooi om te zien, zo’n groen dak, het draagt ook bij aan het opvangen van regenwater, het neemt CO2 op uit de lucht, verkoelt de directe omgeving en het zorgt voor meer groen en natuur in bebouwd gebied. Al deze voordelen dragen bij aan de verdere verduurzaming van onze samenleving. 

Terugverdientijd

Anders dan bij de aanleg van zonnepanelen op daken van huizen, waarbij de kosten voor aanschaf en installatie in ongeveer zes jaar worden terugverdiend door een lagere energierekening, is er voor groene daken geen ‘verdienmodel’. Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat de gemeente daarom de aanleg van groene daken en gevels moet stimuleren door inwoners een subsidie te verstrekken. Met deze bijdrage wordt de helft van de aanleg door de gemeente betaald, tot een maximum van 2.000 Euro. 

Uitwerking subsidieregeling door college

Het college heeft aangegeven zo snel mogelijk een voorstel te maken waarmee de subsidie verstrekt kan gaan worden. Als u een dak heeft dat niet geschikt is voor zonnepanelen, bijvoorbeeld door de ligging ten opzichte van de zon, de constructie van het dak of schaduw van bomen of andere gebouwen, is het aanleggen van een groen dak wellicht een mooie manier om toch bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal