Groen Drimmelen (VP/D66) heel blij met beleid Waardevolle bomenkaart

Minder kap

Elke boom is waardevol! Groen Drimmelen (VP/D66) heeft jaren geleden al aangeven dat er beter bomenbeleid moet komen. De Waardevolle bomenkaart wordt ons nieuwe bomenbeleid. Hoe vaak staan er in de (sociale) media geen boze reacties op bomenkap? 

Positief bomenbeleid

Met het groenbeleidsplan is besloten de Waardevolle bomenkaart in 2021 vast te stellen. Het is, zo blijkt, een flinke klus. Binnen de gemeente komen 17.000 bomen in aanmerking als ‘waardevolle boom’ en 600 als ‘monumentale’ boom. Groen Drimmelen vindt de nieuwe benadering van het bomenbeleid erg positief. Er ontstaat een goed beeld van de meest waardevolle bomen in de gemeente. De kaart is nog niet af en er worden nog fouten hersteld. Naast de bomen op deze kaart zijn heel veel bomen in zogenaamde groenstructuren al beschermd. 

Bomenfonds

Tegelijkertijd met een betere bescherming voor waardevolle bomen wordt het huidige kapbeleid vereenvoudigd. Een kapvergunning voor een boom die niet op de kaart staat, kan versneld worden verleend. Dat laatste is minder erg dan het lijkt, want met het huidige beleid worden 97 van de 100 kapaanvragen vergund. Als een waardevolle boom toch moet worden gekapt (bij hoge uitzondering) geldt een herplantplicht. Als er geen mogelijkheden zijn voor herplant, moet de grondeigenaar een bijdrage in een bomenfonds storten. Dit bomenfonds van de gemeente is bedoeld om op een andere locatie bomen te herplanten. Tim Eestermans vroeg zich tijdens de opinieronde wel af of hier kritisch naar wordt gekeken: ‘’Het verspreid vóórkomen van bomen en boomstructuren is, zeker in onze dorpskernen, zeer wenselijk’’. 

Periodiek groenoverleg

Deelnemers aan het periodiek groenoverleg hebben geholpen met het tot stand komen van de waardevolle bomenkaart. Met hen zijn extra criteria toegevoegd in de beoordelingslijst van onze bomen. Wij willen o.a. AmerkantOp, Kiemkracht, Madese Natuur Vrienden en ZLTO bedanken voor hun inbreng. Hieruit zijn ook de Digitale bomenroute en ‘Boom zoekt grond’ ontstaan. Daarnaast zijn er boeren met plannen voor agroforestry. Wat een prachtige initiatieven! Groen Drimmelen is blij met hoe de gemeente via het periodiek groenoverleg om de inbreng van inwoners vraagt. Onze waardering voor de betrokken ambtenaren, in het bijzonder de heer Mandemakers. 

Particulieren

Tot slot over u als particulier. Dat sommigen van u liever geen boom op de Waardevolle bomenkaart willen, respecteren wij. Wij zien het echter als een blijk van waardering dat u op dit moment dus één of meerdere waardevolle bomen op uw grond heeft staan! Hopelijk wilt u deze ook zo lang mogelijk behouden. Natuurlijk willen wij ook niet dat de kap van een boom met dringende reden voor u onbetaalbaar wordt, maar gedegen onderzoek voor het kappen van een waardevolle boom is in onze ogen wenselijk. Terecht dat er nog wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een bijdrage van de gemeente in de kosten van dit onderzoek. Een kleine financiële drempel lijkt ons echter niet verkeerd. 

Tim Eestermans is raadslid voor Groen Drimmelen (VP/D66)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal