Zorgen over wijkgericht besturen

De laatste jaren experimenteert de gemeente met
wijkgericht besturen. Er is zelfs een wijkwerk co?rdinatieteam, met o.a.
Anton Braat, Jan van Bragt, de wijkagent, etc. Groen Drimmelen is enthousiast
over deze aanpak. Immers in het verkiezingsprogramma staat niet voor niets:
een grote betrokkenheid van de burgers bij de gemeentelijk beleidsvorming. Op
een van de laatste ledenvergaderingen van Groen Drimmelen hebben de
gemeentelijke wijkwerkers hun activiteiten nader toegelicht. De partij heeft
daarbij heeft daarbij de conclusie getrokken dat de goede richting is
gevonden. Wel bleek dat veel initiatieven ?van onderop? eerst nog de
ambtelijke molens door moeten en het spreekwoord daarover zal een ieder
bekend zijn. Groen Drimmelen vindt dat jammer. Burgers die deelnemen aan het
wijkgericht besturen willen vaak direct resultaat zien. Misschien is het
mogelijk het wijkwerkteam,  binnen
bepaalde grenzen, over een eigen budget te laten beschikken. Dat zou tot
sneller resultaat en dus meer kwaliteit kunnen leiden. En dat vergroot weer
de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentelijk beleid.

Jan
Kuiper, lid Groen Dri
mmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal