Zet voortijdig in op onze jeugd. Niet pas als ze een probleem vormen.

Veiligheidsproblemen worden steeds ingewikkelder en groter. Dat betekent dat we als gemeente Drimmelen samen moeten werken met andere partners in het veiligheids- en zorgdomein om die problemen op te lossen. Om die reden stellen we om de vier jaar een Integraal Veiligheidsbeleid vast. Afgelopen donderdag stemde onze fractie in met het Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaar.

Het beleidsplan is doordrongen van preventie. Dat vinden we als Groen Drimmelen (VP/D66) écht goed. Wij willen investeren in onze kinderen en in onze jeugd. En als Groen Drimmelen (VP/D66) vinden we echt dat we dat voortijdig moeten doen en niet pas wanneer ze een probleem vormen. Goed dat daarom in samenwerking met scholen, jongerenwerkers en externe partijen wordt ingezet om de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Vaak speelt er veel meer dan we in eerste instantie denken en kunnen we door in te zetten op goede zorg en begeleiding, goed onderwijs en wellicht ondersteuning thuis, heel veel problemen voorkomen.  

Tijdens de raadsvergadering kregen we te horen dat er twee pilots cameratoezicht komen. Daarover waren we verrast. In juli kregen we namelijk nog te horen dat er eerst onderzoek zou worden gedaan naar de (on)mogelijkheden van cameratoezicht. Ook werd toen aangegeven dat je als gemeente dient te bewijzen dat cameratoezicht noodzakelijk is. Van de resultaten van dat onderzoek hebben we tot op heden niets vernomen.

Groen Drimmelen (VP/D66) wil graag een breder debat over geavanceerde technieken en methoden die kunnen worden ingezet om overlast en (gevoelens van) onveiligheid bij onze inwoners te voorkomen. Wij willen graag dat het college met een voorstel komt over welke geavanceerde technieken er allemaal zijn, welke effecten zij teweegbrengen (de voor- en nadelen) en wat dit betekent voor eventuele capaciteit. Dat betekent wat Groen Drimmelen (VP/D66) betreft dus niet dat het college zich uitsluitend tot cameratoezicht beperkt. Groen Drimmelen (VP/D66) wil een gedegen afwegingskader om te komen tot de juiste inzet van geavanceerde technieken en methoden. Cameratoezicht is wat ons betreft alleen een optie als het de beste optie is. Wij hebben privacy namelijk ook erg hoog in het vaandel staan.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal