Woningrel Made

“Voor de sauwelaars is dit waarschijnlijk een
leuk onderwerp om op door te gaan”, zei burgemeester Jan Elzinga van Drimmelen
in dagblad BN/De Stem van 24 november. Dat was niet erg gepast van de
burgervader, want het onderwerp was juist heel ernstig : drie naast elkaar
gelegen nieuwe huizen in het centrum van Made waren verkocht aan de zoon van
Elzinga, de zoon van wethouder Jan van Meggelen (CAB) en de dochter van
CDA-fractievoorzitter Ad Goos, nog niet zo lang geleden wethouder. Het gaat om
woningen waarvan de plaatselijke bevolking niet wist dat ze te koop waren. Er
had een bord “TE HUUR
” bij gestaan.

“Deze gang van zaken kan geen toeval zijn, hier
zit iets scheef”, riep héél de gemeente dan ook in koor, “want hoe
worden gewilde huurhuizen ineens koopwoningen en waarom worden die alledrie aan
kids van politici verkocht ?” Pas op : je mag niemand veroordelen voordat
hij schuldig is bevonden. De kwestie moet eerst zorgvuldig worden uitgez
ocht.
Dat vond ??k de gemeenteraad, die -tot er krantenpublicaties kwamen-, overigens
zweeg en later een “radiostilte” afkondigde.

De fractievoorzitters kozen er vervolgens voor, een
onderzoekscommissie uit eigen kring samen te stellen, maar kwamen daar
afgelopen maandag van terug. Gelukkig maar, want Arthur Smits (C
AB) was
voorzitter van die beoogde commissie. Hij zou dus mede onderzoek gaan doen naar
eventueel machtsmisbruik van een wethouder, die destijds door zijn eigen partij
werd voorgedragen voor het college. Dat kan niet.

Eén objectieve deskundige stort zich nu op de
affaire, zo besloot de gemeenteraad. Hij zal moeten uitzoeken of en waar er is
gesjoemeld : speelde de betrokken Woningstichting Geertruidenberg (WSG) een
kwalijke rol, deden de drie bestuurders of hun kinderen dat of waren er andere
krachten in het spel ? Hoe dan ook, de kwestie is bijzonder slecht voor de
Drimmelense politiek. Groen Drimmelen zal er dan ook mede op toezien dat deze
zaak tot op de bodem wordt uitgezocht, zodat er vervolgens in een openbaar en
transparant debat door de gemeenteraad over geoordeeld kan worden.

7 december 2003,

Bestuur Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal