Windmolens eindelijk in zicht?

Vraag is niet meer ja of nee, maar
waar en wanneer

Groen Drimmelen
(VP/D66) vecht er al vele jaren voor: duurzame energieopwekking in onze
gemeente. Windenergie komt hiervoor als eerste in aanmerking. De Eerste Weg is
daarvoor de beste locatie. Helaas heeft het verzet tegen deze locatie
realisatie steeds in de weg gestaan.

Toch komt windenergie
eindelijk in zicht, dankzij een uitspraak tijdens de raadsvergadering van 27
januari j.l.

In
januari 2005 is door de gemeenteraad de beleidsvisie windenergie vastgesteld.
Hierin is de ambitie opgenomen om in 2010 12 MW vermogen door windenergie te
hebben gerealiseerd. Het is januari 2011, 6 jaar later, en zie hier, er is nog
niets gerealiseerd. Groen Drimmelen (VP/D66) is hier bijzonder teleurgesteld
in, immers al dat praten heeft tot op heden nul komma nul bijdrage aan die
doelstelling van zes jaar geleden opgeleverd.

De
voor- en nadelen van windenergie zijn in het verleden al vaak genoeg benoemd en
daar hoeven we het niet over te hebben.

Groen
Drimmelen (VP/D66) heeft tegen het voorstel om het windbeleid in te trekken
gestemd. Met dit voorstel worden alle initiatieven geparkeerd en moet gewacht
worden op nieuw beleid dat pas eind 2012 gereed zal zijn. Oude schoenen zijn weggegooid,
terwijl er nog geen nieuwe zijn gekocht.

Het
intrekken van het beleid heeft niets te maken met het niet onderschrijven van
de doelstellingen rondom windenergie. Het draait alleen om weerstand tegen de
locatiekeuze. Iedere discussie over windenergie werd gedomineerd door de vraag
waar komen de windmolens. Ruim een jaar geleden stond iedereen achter
windenergie in de gemeente Drimmelen, maar de locatie Eersteweg stond ter
discussie. Groen Drimmelen (VP/D66) was samen met de PvdA voorstander van deze
locatie.

Groen
Drimmelen (VP / D66) heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering om een
duidelijke uitspraak gevraagd:”Windmolens in Drimmelen, niet ja of nee maar
waar!” Groen Drimmelen (VP/D66) wil daar niet tot eind 2012 mee te wachten. In
het coalitieakkoord is opgenomen dat in het nieuwe beleid op het gebied van
duurzaamheid een focus moet liggen op windenergie. Onze oproep om samen met de
Regio en buurgemeente Moerdijk op te trekken, heeft in ieder geval gehoor
gevonden. Hopelijk leidt dit dan eindelijk tot het gewenste resultaat. We
zullen de andere fracties in ieder geval aan hun uitspraak herinneren.

Tot
slot: Groen Drimmelen (VP / D66) vindt het ontzettend jammer dat de eerder
gekozen locatie geen doorgang zal vinden. Dit besluit betekent dat
ontwikkelaars aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding; weggegooid geld. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal