Wijkgericht werken: “het zijn de kleine dingen die het gewoon doen”

Enkele jaren geleden is de gemeente Drimmelen gestart met
wijkgericht werken. Na een succesvolle start in Terheijden is ook het
wijkgericht werken in de andere kernen ingevoerd behalve in Made. Maar het
aanvankelijke enthousiasme lijkt nu al te zijn verdwenen. De oplossing volgens
Groen Drimmelen is een eigen budget voor wijkgericht werken.


De bedoeling van wijkgericht werken is dat bewoners van een
wijk of straat samen met de gemeente de verant-woordelijkheid nemen voor de
eigen omgeving.

Bewoners zien zelf het beste wat er in hun wijk beter kan,
waar bijvoorbeeld parkeerplaatsen kunnen worden verlegd, waar het groen beter
onderhouden kan worden, waar de bestrating aan klein onderhoud toe is, hoe
overlast kan worden voorkomen.

 

Eigen initiatief wordt beloond.

Kortom wijkgericht werken is voor de bewoners van wijken en
straten een manier om zelf met voorstellen te komen, ideeën aan te dragen en in
overleg met elkaar te komen tot verbeteringen die voor iedereen aanvaardbaar
zijn.

Groen Drimmelen is altijd een uitgesproken voorstander
geweest van het wijkgericht werken. Het zorgt volgens ons voor een grotere
betrokkenheid van de bewoners bij de eigen buurt.

 

Knelpunten oplossen

Maar er zijn in de loop van de tijd wel enkele knelpunten
naar boven gekomen.

Een van de belangrijkste zaken waar buurtbewoners tegen aan
lopen is dat er vaak in goed overleg oplossingen gevonden worden voor kleine,
alledaagse ongemakken, maar dat de uitvoering van de oplossingen (te) lang
duurt.

Heel concreet zien we dat nu bijvoor-beeld gebeuren bij de
Biezelaar en de Klaverbeemd in Terheijden. Met de gemeente is een aantal
oplossingen bedacht rondom parkeren/bestrating, groenvoorziening en leefbaarheid.
Maar tot nu toe is er weinig gerealiseerd.

 

Een budget per wijk doet wonderen

Voor Groen Drimmelen ligt de oplossing voor de hand: zorg
dat er een bedrag beschikbaar is per buurt of wijk waarmee kleine ongemakken
snel kunnen worden aangepakt. En geef de wijkcoördinator de ruimte om met dit
geld zaken aan te pakken.  Hij kan dan
samen met de bewoners snel tot uitvoering van de plannen komen.

 

Groen Drimmelen vindt dat de gemeente er is voor de
inwoners. Wijkgericht werken zoals het oorspronkelijk bedoeld is, vult die
gedachte prima in.  Daarom zeggen wij :
Wijkgericht werken, GEWOON DOEN!

 

Tot slot wil ik namens Groen Drimmelen iedereen een
fantastisch 2006 toewensen. 

Maak er iets moois van : Gewoon Doen!

Elly Prinse

Groen Drimmelen

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal