Vrees voor toekomst De Linie

Natuurpark De Linie in Made dreigt voorgoed begraven te worden onder vervuilde
grond, vrezen de Madese Natuurvrienden.

Artikel uit BN/DeStem
van 27-07-2004

Door Paul de Schipper

In een brief aan het gemeentebestuur uiten ze hun
ongenoegen over een plan van CAB-raadslid Cees Vermeulen, om langs de oprit naar
de A59 een geluidswal aan te leggen. De komst van deze wal is al jaren
een wens van de gemeente. De torenhoge kosten hebben de komst van de wal tot nu
toe tegengehouden.

Eerder deze maand kwam CAB met een offerte op de
proppen, waarin de firma LCHG aanbiedt de wal gratis aan te leggen. LCHG stelt
als voorwaarde dat het gebruik mag maken van licht verontreinigde (categorie A)
grond. De Madese Natuurvrienden menen dat de aanleg van de wal het einde
betekent van het oudste heempark van Brabant, dat pal achter de oprit ligt. En
mogelijk ook het einde van de vereniging Madese Natuurvrienden voor wie het park
de basis van het bestaan is.

Volgens de Madese Natuurvrienden gaat het
bij de tien meter hoge geluidswal meer om het wegwerken van vervuilde grond dan
om het weren van autogeluid. De vereniging vermoedt dat in politiek Drimmelen
handjeklap wordt gespeeld met de aannemer. ?Dit voorstel is ons rauw op het dak
gevallen?, aldus de Madese Natuurvrienden. De vereniging doet in haar
brief een klemmende oproep aan het gemeentebestuur, om de plannen zo te wijzigen
dat er geen aantasting van het natuurpark plaatsvindt.

De vereniging
brengt een groot aantal argumenten in stelling:

 • de geluidswal is in
  strijd met het bestemmingsplan.

 • de geluidswal is in strijd met het
  gebiedsplan De Wijde Biesbosch, dat aan het natuurpark De Linie en de directe
  omgeving in de toekomst juist versterking van de natuurwaarde toekent.

 • de kans dat de voet van de geluidswal breder wordt dan 34 meter en meer richting
  De Linie opschuift is aanzienlijk.

 • met een hoogte van tien meter kan de
  geluidswal extra geluidslast veroorzaken voor verder weg gelegen
  woningen.

 • er is een grote kans dat de licht vervuilde grond van
  slechtere kwaliteit is dan verondersteld.

De Madese Natuurvrienden
noemen de aanleg van hsl en nieuwe A16 in dat verband als
voorbeeld.

Zoals de plannen nu zijn, gaat vijftig procent van het
natuurpark verloren. Dat betekent het einde van het hele park en van het
levenswerk van veel Madese natuurliefhebbers:

 • het Milieu Educatief
  Centrum, het parkgebouw zal onder de geluidswal verdwijnen.
 • verlies van
  het natuurpark betekent het verlies van het nu zeer gewaardeerde aanschouwelijk
  natuuronderwijs voor de basisscholen in de gemeente Drimmelen.

 • in de
  zichzelf als ?groen? aanprijzende gemeente Drimmelen heeft het natuurpark een
  voorbeeldfunctie voor andere gemeenten in de regio.

De vereniging de
Madese Natuurvrienden snapt niet waarom kikkers meer last hebben van geluid dan
mensen. De geluidswal bij het park De Linie wordt tien meter hoog en bij de
woningen van de Ganzenhof en de Lijsterhof de wal maar vier meter
hoog.

De vereniging vermoedt een verborgen agenda: ?Er bekruipt ons het
gevoel dat de hoogte van de geluidswal in het natuurpark niet wordt bepaald door
een gefundeerde bepaling van de geluidsoverlast, maar door de hoeveelheid
vervuilde grond die moet worden aangenomen om de medewerking van de aannemer te
krijgen.?

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal