Vóór windmolens aan Eerste weg

Gezondheid volgende generaties gaat boven horizonvervuiling

 

We hebben als Nederland een grote opgave om CO2-uitstoot te verminderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Duurzaamheid daar gaat het om. We willen toch allemaal een leefmilieu dat gezond is voor volgende generaties?

Ook Drimmelen heeft haar plicht om haar aandeel daar in te leveren. Het gaat om onze gezondheid en van de generaties na ons. Groen Drimmelen is daarom voorstander van windmolens in onze gemeente. Dat hebben we altijd gezegd en dat zeggen we nu ook.

 

Voor Groen Drimmelen is de tijd van praten voorbij. Actie is nodig. We kennen de argumenten van horizonvervuiling. Van economisch een onrendabele vorm van energie. Van het realiseren van windparken op zee. Van de provincie Brabant die nu liever grotere provinciale windparken realiseert. Van andere alternatieve vormen van groene energie zoals zonnestroom. Van een onbetrouwbare productie van energie vanwege de afhankelijkheid van wind. Dat er daarom nog steeds energiecentrales nodig zijn.

Het belangrijkste voor Groen Drimmelen is dat schone, groene energie nu direct bijdraagt aan een schoner en daardoor gezonder leefmilieu.   

 

Uitstoot fijnstof slecht voor gezondheid

Voor ons staat als een paal boven water dat de huidige uitstoot van CO2 en de daar mee gepaard gaande uitstoot van fijnstof slecht is voor de gezondheid. Wij zitten niet te wachten op discussies zoals vorige week in Barendrecht. Wilt u dat CO2 onder uw woonhuis wordt opgeslagen? We moeten zorgen dat dat soort discussies niet nodig zijn. Dat betekent reduceren van de CO2-uitstoot. Daarom moeten we stoppen met praten en overgaan tot actie. En snel want we praten over onze eigen gezondheid en van ons nageslacht.

Wij hebben in het Verdrag van Dussen met de West Brabantse gemeentes afgesproken dat we een bijdrage leveren in de landelijke doelstellingen : een duurzame energieproductie van 20% in 2020, tot 2020 elk jaar een energiebesparing van 2% (dat doen we bijna volledig via het nieuwe verlichtingsplan) en de 19 gemeenten zullen hun voorbeeldfunctie op allerlei terreinen actief invullen. Die afspraken staan. Afspraak = afspraak.

 

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Wij hebben met zijn allen een opgave te realiseren voor ons maar zeker voor onze kinderen. En daar kunnen wij in onze gemeente niet voor weglopen. We kunnen het ook niet verschuiven naar de buren. De horizon wordt daar net zoveel vervuild als in Drimmelen. Nee, het is net zo goed onze verantwoordelijkheid. Om in CDA termen te spreken : wij hebben de plicht van goed rentmeesterschap. Groen Drimmelen loopt niet voor die verantwoordelijkheid weg.

 

De keus: horizonvervuiling of gezondheid

Het enige argument van de tegenstanders was afgelopen donderdag de horizonvervuiling. Met de windmolens wordt het open karakter van de Zonzeelse polder aangetast. We hebben begrip daarvoor. In 20 tot 25 jaar verwachten wij dat ander vormen van duurzame groene energie voldoende zijn ontwikkeld. Als dat moment gekomen is kunnen we de windmolens gewoon weer afbreken. Ja, de komende periode zitten we dan met een horizon die voor een aantal mensen lelijk is. Maar dat zullen we voor lief moeten nemen. Onze gezondheid gaat voor. En iedere druppel schone energie op die gloeiende plaat van energiebehoefte is welkom. Ook die druppel in Drimmelen.

 

Inwoners hebben op termijn goedkope energie

We moeten met deze windmolens denken in periodes van 20 tot 25 jaar. Dat is de levensduur van deze molens. Anderhalf jaar geleden kostte een vat olie 150 dollar. Als de economie aantrekt hebben we over 3 tot 5 jaar weer zo’n prijs. En dan is windenergie wel degelijk een forse concurrent voor fossiele brandstof. Een energievorm die dan niet in prijs stijgt omdat de wind nog steeds voor niks waait. Dat is een extra reden om snel te beginnen  met groene energie.

Voor onze inwoners komen er mogelijkheden om deel te nemen in deze windmolen-projecten. Dat steunen wij van harte. Alle inwoners hebben daarmee de mogelijkheid actief bij te dragen aan een schoner milieu in de eigen woonomgeving. En als neveneffect hebben zij op termijn mogelijk extra baat van deze investering.

 

Zonzeelse polder en oksel A16

Een alternatief voor de Zonzeelse polder is het plan dat is ingediend voor de oksel A16/A59. Het voordeel van dat plan is dat het beter past langs de A16. De windmolens zijn daar onderdeel van de grote infrastructuur die daar ligt. Het nadeel van het plan dat het om een beperkte hoeveelheid groene energie gaat.

Het plan in de Zonzeelse polder levert de dubbele hoeveelheid groene energie maar staat minder gunstig. Het haakt minder aan op de grote infrastructuur van de A16.

Als we kijken naar onze opgave vanuit het verdrag van Dussen dan is het geen keus welk plan we willen realiseren. Het liefst zien we beide plannen gerealiseerd. Dan vullen we 100% van de afspraken in die we hebben gemaakt.

 

Groen Drimmelen vindt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en vol gas vooruit moeten om die windmolens te bouwen in de Zonzeelse polder. En als het even kan ook aan de A16. We kunnen ons geen andere belangen voorstellen die groter zijn dan een gezond leefmilieu voor onze kinderen en kleinkinderen.
 

Groen Drimmelen (VP/D66)

GEWOON DOEN

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal