Verkiezingsprogramma 2010-2014

Het verkiezingsprogramma van Groen Drimmelen (VP / D66) is vanaf nu beschikbaar op onze website. Een programma waar bij de algemene beschouwingen al een tipje van de sluier is opgelicht. Een programma ook dat voortborduurt op de door de fractie in de afgelopen periode ingeslagen weg. Veel zaken die in de afgelopen periode aan de orde zijn gekomen in onze thematische ledenvergaderingen hebben een plek in dit programma gekregen. Niet alles is echter benoemd. Dat is voor sommigen misschien een teleurstelling. Uit het feit dat een onderwerp geen plaats in ons programma heeft gekregen, mag de lezer niet afleiden dat dat onderwerp niet belangrijk is. Wij hebben echter een programma willen schrijven dat de hoofdlijnen van het door Groen Drimmelen (VP / D66) voorgestane beleid weergeeft.

Ik ben er van overtuigd dat Groen Drimmelen (VP / D66) met dit programma de belangen van de inwoners van de Gemeente Drimmelen voor de komende jaren het beste behartigd en dat de beste keuze van de kiezer een stem zal zijn op Groen Drimmelen (VP / D66). GEWOON DOEN! Ik wens u als lezer van dit programma veel leesplezier.

Ricus Tiekstra

Voorzitter Groen Drimmelen (VP / D66)

Programma 2010-1014 lezen of downloaden

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal