Uitnodiging ledenvergadering 19 maart

Betreft:      Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering

met aansluitend een discussie over

Dierenwelzijn in de
Gemeente Drimmelen

Datum:       Donderdag 19 Maart
2009

Tijd:            19.30 uur

Plaats:        Gemeenschapshuis
Plexat, Kerkstraat
22,

                  
4845 ED
Wagenberg.
Telefoon
: 076-5934095.

A G E N D
A

19.30
uur Aanvang ledenvergadering

 1. Opening door de
  voorzitter

 2.  Verslag vorige
  ledenvergadering 18-11-2008 goedkeuren

 3. Mededelingen van het
  Bestuur /Voorbereiding verkiezingen

 4. Mededelingen van de
  Fractie

 5.  Verslag /begroting
  van de penningmeester

 6.  Verslag
  kascommissie/Verkiezing leden kascommissie

 7. Rondvraag

 8. 20.15
  uur

  korte pauze

 9. 20.30
  uur
  Discussie m.b.t.
  Dierenwelzijn in de gemeente Drimmelen

Voor discussie zijn
meerdere groeperingen uit het veld uitgenodigd om hun standpunten in te brengen (Dierenbescherming,ZLTO, Agrarische Natuurvereniging, Dierenartsenpraktijk
ect.)  
De doelstelling van
de avond is om te bezien wat we in onze gemeente aan beleid op dit gebied kunnen
vastleggen.

De resultaten van de
discussie willen we gebruiken om, als we voldoende aanknopingspunten vinden, te
komen tot een concreet initiatiefvoorstel
aan de raad. We willen het onderwerp dierenwelzijn van verschillende kanten
belicht krijgen zodat we (eventueel) een uitgebalanceerd
voorstel kunnen maken.

Programma:

 • ·        
  Belichten van begrip
  Dierenwelzijn vanuit verschillende invalshoeken
 • ·        
  Inventarisatie wat
  verschillende groeperingen aan dierenwelzijn doen

 • ·        
  Korte filmpje
  Dierenbescherming

 • ·        
  Visie diverse
  aanwezige groeperingen; Wat kunnen we op gemeentelijke niveau doen

 • ·        
  Aansluitend
  discussie

Wij willen de avond
rond de klok van 22.00 uur sluiten waarna er nog gelegenheid is om informeel met
elkaar te praten

Wij hopen op een
grote opkomst van onze leden, graag uw afmelding voor 17 Maart  naar
e-mail:

 anita.van.gennip@planet.nl of het naar 06-28206434

telefonisch of via SMS

Verder willen wij U
attenderen op de ledenactiviteit “Zwerfvuilactie”  op 21 Maart

(aanmelden bij Ricus Tiekstra 0162-684498 /e-mail ;
tieks067@planet.nl)

Namens Bestuur Groen
Drimmelen,

de
secretaris,

Anita van
Gennip.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal