Toekomstvisie aan bod in extra vergadering steunfractie

Op 21 december buigt steunfractie zich in een
extra steunfractiebijeenkomst over de toekomstvisie. Deze bijeenkomst begint
zoals gebruikelijk om half acht en vindt plaats in het
gemeentehuis.Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal