Terug van vakantie

De
vakanties zitten er op. Ook het politieke bedrijf begint weer. De fractie van
Groen Drimmelen (VP/D66) is er weer helemaal klaar voor. De accu is opgeladen,
dus we kunnen er weer tegenaan. De komende maanden staan in het teken van het
ontwikkelen van een strategische visie voor de gemeente. Deze visie is
belangrijk voor de keuzes die bij de kerntakendiscussie en de te realiseren
bezuinigingen gemaakt moeten worden.

De kerntakendiscussie is de aanzet tot een
financieel gezonde gemeente. Dat onze gemeente al enige jaren in financieel
zwaar weer zit is inmiddels genoegzaam bekend. We moeten al een aantal alle
zeilen bijzetten om tot een sluitende exploitatie te komen.

Door de te verwachten miljoenen bezuiniging
die het rijk de komende jaren voor de gemeenten in petto heeft, zal de gemeente
fors moeten ingrijpen in de financiën.

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft al tijdens de
verkiezingen duidelijk gemaakt dat we voor moeilijke keuzes staan. Keuzes waar
veel inwoners ‘last’ van zullen hebben. Daarom vindt onze partij dat de
inwoners nauw betrokken moeten worden bij deze keuzes. Groen Drimmelen vindt
dat vooral verenigingen en instellingen bij dit proces betrokken moeten worden.
Ook de bewonersgroepen moeten betrokken worden.

De centrale vraag die beantwoord moet worden
is: op welke manier kunnen we de pijn het beste verdelen. Daarbij gaan we er
van uit dat we een bedrag willen vinden dat 50 % hoger ligt dan het werkelijk
te bezuinigen bedrag. Dat geeft ons vervolgens mogelijkheden om keuzes te
maken. U weet dat Groen Drimmelen (VP/D66) daarbij vooral belang hecht aan
duurzame en sociiale keuzes en waarbij wij vertrouwen op de eigen kracht van
inwoners en organisaties. Ons uitgangspunt: SAMEN STAAN WE STERK

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal