Start coalitie-onderhandelingen

Bestuur en fractie hebben bij de start van de coalitie onderhandelingen
de volgende 10 belangijke punten van Groen Drimmelen ingebracht:

 1. Realiseren
  van starterswoningen in de prijsklasse van ca € 100.000 – € 150.000.

 2. Ontwikkelen
  van beleid op het gebied van toerisme en recreatie;

 3. Actief
  werken aan bestuurlijke vernieuwing met als doel de dienstverlening aan de
  inwoners te verbeteren, de bestuurlijke transparantie te verbeteren en de betrokkenheid
  van de inwoners te vergroten. ( actieve informatieplicht, andere
  vergadervormen, invoeren burgerinitiatief)

 4. Intensiveren
  wijkgericht werken;

 5. Het
  verkeersbesluit tot instellen van een 50 km regime op de zogenaamde doorgaande
  wegen niet doorvoeren;

 6. Uitvoering
  van de WMO ( daaronder valt ook ouderenbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid)  onder leiding van 1 wethouder;
 7. Een
  duurzaam milieu beleid bevorderen door zuinig energie gebruik, gebruik maken
  van alternatieve energiebronnen, terugdringen chemische onkruidbestrijding,
  luierinzameling, etc. 
 8. Het
  grondbedrijf zien als algemene financier van projecten. Winst- en
  verliesgevende projecten moeten elkaar in evenwicht houden.

 9. Beleid
  op gebied van gebouwen- en wegenbeheer onder de loep nemen.

 10. Geen ?Moerdijkse Hoek? op ons grondgebied

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal