Ricus Tiekstra kiest voor een Duurzaam Drimmelen

Inleiding

Na bijna drie jaar voelde ik mij gedwongen mijn raadslidmaatschap op te geven. Vanaf 10 april vervul ik weer het voorzitterschap van Groen Drimmelen. Mijn motto komt van een Boeddhistische monnik, die heeft gezegd, dat alle vreugde uit de wereld voortkomt uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn en dat alle lijden uit de wereld voortkomt uit de wens om zelf gelukkig te mogen zijn. 
Als iedereen dat motto zou aanhangen dan zou de wereld er heel anders uit zien. 

Missie/doelstelling
Als voorzitter wil ik de partij verder versterken. Groen Drimmelen hoort een centrale plaats in te nemen in bestuurlijk Drimmelen. Als politieke organisatie moet je bereid zijn moeilijke beslissingen te nemen en deze uit te leggen. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Moeilijke beslissingen vragen om een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom wil ik dat de partij samen met inwoners, verenigingen en instellingen in gesprek komt om moeilijke besluiten gedegen voor te bereiden. Bij de laatste verkiezingen is 45 % van de kiezers thuisgebleven. In 2014 moet dit percentage thuisblijvers aanzienlijk lager zijn. 

Persoonlijk
Ik ben in 1955 geboren in Leeuwarden. Tot 1985 heb in deze mooiste van de elf Friese steden en de mooiste provincie hoofdstad van Nederland (hoezo chauvinistisch) gewoond. Via Blaricum zijn Ria en ik met onze drie kinderen (toen 4, 2 en 1 jaar oud) in december 1989 in Made komen wonen. Vanaf 1 juni 2012 vervul ik in de buurgemeente Moerdijk de functie van raadsgriffier. 
In mijn vrije tijd heb ik in de afgelopen 20 jaar al heel wat verschillende functies bij diverse verenigingen en instellingen bekleed, namelijk: jeugdleider,jeugdtrainer en jeugdvoorzitter bij Madese Boys; penningmeester en voorzitter geweest bij het huidige ESKADEE, voorzitter van VluchtelingenWerk Drimmelen en lid van de Medezeggenschapsraad van de Stuifhoekschool. 
De vrije tijd die ik overhoud besteed ik aan het gezin, hardlopen, lezen en naar muziek luisteren. 

Nevenfuncties
Naast het voorzitterschap van Groen Drimmelen vervul ik momenteel geen andere nevenfuncties. Dat kan de komende periode wel weer veranderen. De kans is groot dat het iets met mijn hobby’s te maken zal hebben. Ik vind het belangrijk om naast het werk een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk leven in de eigen woonomgeving. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal