“Parkeerproblemen steeds groter”

Artikel uit BN/DeStem
van 14-7-2004

Door Marja Klein Obbink

De
straten rond de Cour, de nieuwbouw bij Antoniushof. Dan zijn er nog de
appartementen van Sovak en de dokterspraktijk op de plek van het oude
postkantoor. Waar kun je in het centrum, van Terheijden je auto nog kwijt? En
wat te doen als er een grote supermarkt als de Lidl komt? Parkeren in Terheijden
is nu al moeilijk. Maar in de toekomst wordt het probleem alleen maar groter,
constateren de Molenwinkeliers.

Zeker nu in het nieuwe bestemmingsplan met geen
woord wordt gerept over parkeerplaatsen. Sterker nog: op de plaatsen waar nu
parkeerplaatsen zijn, zoals op de Hofjesweg, is in het nieuwe plan een
groenstrook getekend, verklaart Cees Rompa, secretaris van de Molenwinkeliers.
In een brief aan het Drimmelens college hebben de Molenwinkeliers (17 winkels)
hun grieven over het nieuwe bestemmingsplan op papier gezet.

Maar meer
nog zit het de ondernemers dwars dat er op het gemeentehuis van Made “totaal
geen beleid” wordt gemaakt, aldus Rompa, die ook voorzitter is van het
Ondernemersplatform Drimmelen.

Rompa: “Elke keer als wij over het
parkeren beginnen, onderkennen ze bij de gemeente het probleem. Wethouder
Stoffels zei laatst nog: “Kom maar met oplossingen.” Dan noemen wij als
ondernemers dat er plek is op de paardewei in de Norbartstraat, maar dan krijgen
wij als antwoord dat er geen geld is. We zijn weer terug bij af.”

De
problemen zijn begonnen bij de komst van theater en gemeenschapshuis de Cour,
analyseert Rompa. De mensen zouden op de fiets komen of hun auto op het
Oranjeplein kwijt kunnen. “Er is geen parkeerplaats extra voor gebouwd.” Daarna
volgde de uitbreiding van verzorgingshuis Antonius Abt. Er komt nu een
parkeergarage die tien parkeerplaatsen extra op zou leveren. Rompa: “Wij
betwisten die cijfers, samen met onwonenden hebben wij nog een beroepsprocedure
lopenbij de Raad van State. Daar komt bij dat de gemeente tegelijkertijd steunt
op een DPO-rapport (2002) dat het Dorpsplein autovrij wil maken. Het moet een
“verblijfsruimte” worden. Als je ziet hoeveel auto?s op dat Dorpsplein dagelijks
worden geparkeerd… Waar moeten die dan blijven? Het Oranjeplein is geen optie,
want daar wordt een nieuwe school gebouwd.” En dan is er nog de komst van de
Lidl, oppert Rompa, die een extra parkeerdruk zal geven.

Uit een gesprek
met wethouder F. Stoffels wordt duidelijk dat er geen plannen zijn voor de
aanpak van de parkeerproblemen in Terheijden. Terwijl diezelfde wethouder nog in
2002 op een inspraakavond over Antonius Abt in de Cour verkondigde ?hoofdpijn?
te krijgen van de parkeerproblemen. “We zijn druk doende om voor heel Terheijden
naar oplossingen te zoeken”, aldus Stoffels in BN/De Stem van 6 juni 2002.

Nu zegt de wethouder, in zijn werkkamer op het gemeentehuishuis te Made: “Er wordt geen plan ontwikkeld. Er is gewoon geen geld voor.” Van plannen om het
Dorpsplein autovrij te maken, zegt hij niks te weten. Als hij de tekst hierover
in het DPO-rapport (over de inrichting van de buitenruimte in de gemeente
Drimmelen) onder ogen krijgt, zegt hij: “Dat advies gaan wij niet
overnemen.”

Ook zegt de wethouder niet op de hoogte te zijn van de brief
die de Molenwinkeliers op 4 juni j.l. over het nieuwe bestemmingsplan hebben
opgesteld. ?Ik heb hier dus nog geen antwoord op.?

Wat betreft de Lidl
denkt Stoffels dat het college met “voorstellen” zal komen richting supermarkt
voor extra parkeerplaatsen. En bij de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan
– “dit is nog maar een voorontwerp” – zal hij opnieuw naar de parkeerproblemen
kijken, belooft de wethouder.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal