Nieuwe bezuinigingen?

De afgelopen jaren heeft de gemeente Drimmelen bij herhaling
forse bezuinigingen doorgevoerd. De keuzes die hierbij zijn gemaakt kon in
slechts enkele gevallen de goedkeuring van Groen Drimmelen wegdragen. Waar
leidt dit alles toe? Veel bezuinigingen gaan ten koste van instellingen die
voor onze inwoners werken. Subsidies aan sportverenigingen, culturele
verenigingen, maatschappelijke instellingen enzovoorts zijn of worden verlaagd.
Kosten voor sportverenigingen worden verhoogd. Allemaal maatregelen waar veel
inwoners direct of indirect last van hebben. Direct omdat de dienstverlening
door maatschappelijke instellingen wordt verminderd (jeugd en jongeren
activiteiten in Drimmelen bijvoorbeeld) Indirect omdat sportverenigingen
genoodzaakt zijn de contributies te verhogen. Daarnaast zijn de gehandicapten
de dupe van de bezuinigingsdrift van de overheid. Nog los van de maatregelen
die in Den Haag door Balkenende en consorten worden getroffen


Zijn nieuwe bezuinigingen echt nodig? Dat is nog maar de
vraag. Eén van de zaken die binnen de gemeentelijke organisatie verbeterd moet
worden is het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Uit rapportages van derden is
gebleken dat de gemeente Drimmelen in vergelijking met andere overheden
aanzienlijk achter loopt. Er wordt nog veel onderhands aanbesteed. Een goed
inkoopbeleid moet leiden tot een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Het geeft
(zeker in het begin grote) financi?le voordelen. Het maakt de wijze waarop het
bestuur zijn werk doet transparanter en daardoor beter controleerbaar.


Niet voor niets is de gemeente Drimmelen aangesloten bij een
inkoopbureau. Helaas wordt echter maar voor een beperkt deel gebruik gemaakt
van de diensten hiervan. Projecten in de sfeer van openbare werken zijn tot op
heden buiten het inkoopbeleid gehouden. Een bewuste keuze? Juist in deze sfeer
kan veel financieel voordeel worden behaald. Waarom maakt de gemeente Drimmelen
daar dan geen gebruik van? Een vraag die om een antwoord schreeuwt, omdat
daardoor te realiseren besparingen achterwege blijven.

Door een duidelijke voorkeur voor lokale partijen uit te
spreken bereikt marktwerking in deze sector niet het gewenste effect wat de
belastingbetaler (u dus!!) onnodig geld kost.


Vooral door slim in te kopen kunnen forse besparingen worden
bereikt. In plaats van projecten in deeltjes te knippen, zou je deze in grotere
pakketten kunnen samenvoegen. Door deze openbaar of europees aan te besteden
kan de markt zijn werk doen en kan veel geld worden bespaard. Door samen met
andere gemeenten in te kopen kunnen ook aanzienlijke besparingen worden
gerealiseerd. Leidt dit tot uitsluiting van lokale partijen? Dat zou kunnen,
maar is niet noodzakelijk. Voorop moet staan dat het inschakelen van lokale bedrijven
niet mag leiden tot hogere kosten. Ook bedrijven uit de gemeente moeten
marktconform werken. Dit kan alleen bereikt worden als zij de concurrentie van
de markt voelen. Op die manier is een besparing van enkele tonnen bereikt
worden en kunnen bezuinigingen op een andere manier worden verdeeld. Ik wens
onze raadsleden veel wijsheid.

 

Groen Drimmelen

Ricus Tiekstra

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal