Nieuw raadslid Groen Drimmelen: Johan de Bruijn

Op donderdag 24 januari 2013 is Johan de Bruijn beëdigd als raadslid voor Groen Drimmelen. Hij vervangt Ricus Tiekstra, die het raadslidmaatschap niet meer kan combineren met zijn dagelijkse functie als Raadsgriffier in de gemeente Moerdijk. Ricus was sinds de verkiezingen van 2010 raadslid voor Groen Drimmelen.

Johan is al zo’n vier jaar actief als burgerlid voor Groen Drimmelen en bovendien sinds 2010 voorzitter van de partij. Door zijn overstap naar de fractie zal de partij op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Deze zal worden gekozen tijden de eerstvolgende ledenvergadering.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal