Nieuw bestuur

Tijdens de ledenvergadering van Groen Drimmelen hebben de leden een nieuw bestuur gekozen. Ricus Tiekstra heeft de voorzittershamer overgenomen van Nico Vermeulen die wegens drukke werkzaamheden deze functie moest neerleggen. Ook in de vakante secretarisfunctie is weer voorzien. Anita van Gennip uit Drimmelen is de opvolgster van Leon Schelfhout die om gezondheidsredenen is afgetreden. Marcel Verlinde is als penningmeester herkozen.
 
Het bestuur zal in nauwe samenwerking met de raadsfractie het gezicht van Groen Drimmelen naar buiten toe meer zichtbaar maken dan de afgelopen periode het geval is geweest. Wat hierbij ongewijzigd blijft is: het zal altijd om de inhoud gaan. Aan de hand van actuele onderwerpen zal Groen Drimmelen de inwoners van de gemeente informeren over de partijvisie.
 
Het spreekt vanzelf dat het bestuur en de fractie hierover met leden en ge?nteresseerden van gedachten wil wisselen. Een oproep daarom aan iedereen die zijn of haar mening met Groen Drimmelen wil delen, contact met ons op te nemen. Zoek ons op. De eerstvolgende fractievergadering is op 11 december om 19:30 in het gemeentehuis in Made.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal