Motie van Groen Drimmelen zet parkeerproblemen Terheijden op agenda

Groen Drimmelen voorkomt een geruisloze verdwijning van het probleem.

Dankzij Groen Drimmelen zijn de parkeerproblemen in Terheijden niet in de prullenbak verdwenen. Dat leek even te gebeuren tijdens de behandeling van het beleidsplan verkeer en vervoer.

De huidige situatie op het gebied van wegen en openbaar vervoer is goed te noemen. Het nieuwe beleidsplan is er daarom op gericht om de situatie te optimaliseren. Voor verdere verbeteringen maken we zoveel mogelijk gebruik van gelden van derden en sluiten we aan op bestaande onderhoudswerkzaamheden. Groen Drimmelen kan zich hier prima in vinden. We hebben wel benadrukt dat verkeersveiligheid het hoofduitgangspunt moet blijven bij alle verdere aanpassingen.

Wel is er voor ons 1 kritiek punt in het hele plan. Dat is het onderwerp parkeren en dan met name in Terheijden. Het parkeerprobleem in Terheijden wacht al meer dan 3 jaar op een oplossing. Nu dreigt het tussen de diverse plannen door te glippen. Een parkeeronderzoek heeft volgens de wethouder aangetoond dat er in Terheijden geen probleem is. Dat onderzoek lag al een jaar in de kast maar komt juist nu we over het beleidsplan praten boven water. Omdat het geen probleem is hoeft er niets mee te gebeuren in het beleidsplan, zegt wethouder van Buuren. Maar ook in het bestemmingsplan kern Terheijden hoort het niet thuis volgens wethouder Bakker. Is het probleem nu dan ineens opgelost? Is het maar een gevoel van de Terheijdenaren? Wij denken van niet. Daarom heeft Groen Drimmelen er voor gezorgd dat het parkeeronderzoek in de volgende commissievergadering van Grondgebiedzaken op de agenda komt te staan.

Na de raad van gisteravond heeft een breed ondersteunde motie van Groen Drimmelen er voor gezorgd dat het college nu een onderzoek start naar de verkeerssituatie rondom de nieuw te vestigen Lidl. Vervolgens moet ze komen met een uitvoeringsplan zodat de verkeersveiligheid en de parkeerproblematiek worden aangepakt. Daarbij moet nadrukkelijk ook de Abtslaan en basisschool De Zeggewijzer worden betrokken.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal