Moerdijkse Hoek – Nut en noodzaak niet aangetoond

Het nut en de noodzaak van een dergelijk groot industrieterrein is voor
Groen Drimmelen nog lang niet aangetoond. Het overschrijden van de A16 is voor
ons op deze wijze niet acceptabel. Wij hebben het gevoel dat we op de laatste
wagon van een rijdende trein moeten springen. Groen Drimmelen eist daarom
fatsoenlijke inspraakprocedures voor onze gemeente.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal