Meer sociale woningbouw en starterswoningen!!!!

Groen Drimmelen vindt geen gehoor bij de andere partijen

 

Verbazingwekkend was de laatste opinieronde in de gemeenteraad. Ons bouwprogramma hebben wij bij lange niet gehaald. In de periode 2005 – 2008 hebben we veel te weinig starterswoningen, seniorenwoningen en sociale woningbouw neergezet. Maar wel een overdosis dure huizen. De noodkreet van Groen Drimmelen werd niet gedeeld door de andere partijen. Alle partijen hadden er blijkbaar vrede mee.

Donderdag 15 januari stond de evaluatie van de woonvisie 2005-2008 op de agenda. Dat is het moment om te kijken of alle doelen uit die woonvisie zijn gerealiseerd. Groen Drimmelen moet constateren dat we niet eens in de buurt van onze doelen zijn gekomen.


Er zijn 234 woningen gebouwd in plaats van 600. Dat is 39% van de geplande aantallen. Er zijn 56 huurwoningen gebouwd in plaats van 240, dat is 23% van de geplande aantallen. Er zijn 78 grondgebonden woningen duurder dan € 275.000 gebouwd, dat is 175% van de geplande aantallen. Daardoor is er een zorgwekkende achterstand voor starters, senioren en sociale woningbouw. De jeugd verlaat nog steeds in grote mate onze gemeente door gebrek aan ruimte. In de woonvisie van 4 jaar geleden werd dat al als een groot probleem onderkend. Op veel fronten tast dat de leefbaarheid in alle kernen aan. Het kinderaantal op onze basisscholen bijvoorbeeld loopt fors terug. Het effect op langere termijn kunt u zelf prima invullen. Voor Groen Drimmelen is dat een mega-probleem maar voor de andere partijen blijkbaar niet. We kregen geen enkele bijval. Bij de bespreking van Made Oost in 2007 hebben we dit probleem al aangekaart. Ook toen kregen we geen steun.
 

Doorgaan! Waarmee?


Doorgaan was het credo wat de wethouder overnam. Waar mee doorgaan? Met te weinig bouwen en voor de verkeerde doelgroepen? Nee!! Groen Drimmelen wilde met de andere partijen nadenken hoe we in deze situatie zijn beland. Je moet willen leren van je fouten. En op basis daarvan bijsturen in het bouwprogramma en wel onmiddellijk.
 

Conclusies van Groen Drimmelen zijn helder


We kunnen geen jaar de tijd nemen om een nieuwe woonvisie op te leveren. De uitbreidings-locaties die juist ruimte bieden voor starters, senioren en sociale woningbouw komen dit jaar allemaal aan bod. In plannen als Prinsenpolder, Zwaluwe West en Made Oost zal nadrukkelijk meer sociale woningbouw gerealiseerd moeten worden dan nu gepland is. Dan komen we nog enigszins in de richting van de oorspronkelijke doelstellingen.


Wij moeten bij bouwplannen als gemeente meer initiatief nemen en ons minder afhankelijk van de provincie opstellen. Wij gaan niet voor de prijs “het liefste jongetje van de klas”. Nieuwe wetgeving geeft ons sinds juli vorig jaar ruimte om veel meer naar eigen inzicht te handelen.


Groen Drimmelen wil beduidend meer ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en losse bouwkavels. Dit is één van de grote wensen van onze inwoners. Er is nu ruimte voor omdat we praten over uitbreidingslocaties waar de grote projecten worden gerealiseerd. Wij zijn er van overtuigd dat als onze inwoners voor zichzelf kunnen bouwen het bouwtempo omhoog gaat. 


Groen Drimmelen.  


Gewoon Doen!


Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal