Marijke Vos lijsttrekker Groen Drimmelen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Groen
Drimmelen, gehouden op donderdag 3 n
ovember j.l., is Marijke Vos met algemene
stemmen gekozen tot lijsttrekker voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen van
7 maart 2006 a.s..

Verder worden de eerste
plaatsen als volgt bezet:

2. J?rgen Vissers (Made);

3. Hans Kuijpers ( Made);

4. Elly Prinse
(Wagenberg);

5. Leon Schelfhout (
Terheijden):

6. Marcel Verlinde (Lage
Zwaluwe);

7. Dik van Beest (Hooge
Zwaluwe);

8. Cor van Meel (Made);

9. Ad van Oosterhout (
Wa
genberg);

10. Domien v/d Berg
(Made);

Totaal staan er 18 mensen
o
p de kandidatenlijst.

 

Tijdens de vergadering werd ook het concept
Verkiezingsprogramma
aan de leden voorgelegd. De definitieve versie wordt
tijdens een Algemene Ledenvergadering in januari 2006 vastgesteld.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal