Kritische vragen tijdens Opinieronde over haven Drimmelen (BMD)

Hieronder de inbreng van Groen Drimmelen (VP/D66) tijdens de Opinieronde op 10 februari.

Voorzitter, Biesbosch Marina Drimmelen, een hoofdpijndossier
met een geschiedenis als een lawine van slecht nieuws.

En wij zijn als gemeente toch alleen maar aandeelhouder?
Jazeker, maar in het verleden
is bedacht om als gemeente maar voor 10,8 miljoen
garant te gaan staan. We hebben gezien hoe het voorlopig is geëindigd.

Bijna 5 jaar geleden is besloten om over te gaan tot
risicovermindering als het over dit dossier gaat. Het besluit werd genomen om
de aandelen in de BV Haven Drimmelen te verkopen. Een besluit waar de fractie
van Groen Drimmelen (VP / D66) nog steeds achter staat. Het is geen
gemeentetaak om een haven te exploiteren, ook niet indirect als aandeelhouder.
Wij verkopen de aandelen liever vandaag dan morgen, maar de markt schijnt er op
dit moment anders over te denken.

Hoe heeft het toch kunnen gebeuren dat we hier vandaag staan
waar we staan? Het gemeentelijk risico is ondanks alle goede voornemens geen
10,8 miljoen meer, maar bedraagt inmiddels 13,7 miljoen, bestaande uit:

      

de
garantstelling van 10,8 miljoen;

      

twee
verstrekte leningen van samen ruim 2 miljoen;

      

en
reguliere debiteurenvorderingen van ruim € 800.000.

En nu ligt het voorstel voor om over te gaan tot
herfinanciering van de onderneming. Iets waar je je als aandeelhouder niet druk
over zou moeten maken. Maar in dit geval dus wel voorzitter, want de
onderneming is door hoe we er nu voor staan, volledig afhankelijk van de
gemeente. En niets doen is geen optie, want en laat dat ook duidelijk zijn, als
we nu niets doen is de gemeente Drimmelen die maximaal 13,7 miljoen kwijt, dat
is klip en klaar, dat is glashelder. IRS stelt in zijn second opinion dat de
BV’s nagenoeg technisch failliet zijn.

Het college stelt een aantal varianten voor om tot een zo
goed als mogelijk structurele oplossing te komen. De varianten niets doen en
camping staken of verhuren zoals hier omschreven, daar voelen wij niets voor
met de informatie die we hebben. De optie waarbij extra geld gestort wordt als
eigen vermogen kan zeker niet op onze steun rekenen, want dit kost de
gemeentebegroting jaarlijks € 210.000. Dat geld is er eenvoudigweg niet en
heeft Groen Drimmelen (VP / D66) er ook niet voor over.

Dan resteert alleen optie 1E waarbij wordt uitgegaan van
verhoging van de garantstelling naar 14 miljoen en waarbij onze vorderingen
onmiddellijk worden afgelost. En aangezien ons risico op dit moment al bijna 14
miljoen is, is dat een verschuiving van de constructie. Toch blijft mijn
fractie met vragen zitten, voorzitter:

 1. Er
  wordt voorgesteld de camping te verkopen. Onder welke voorwaarden wil men
  overgaan tot verkoop van de camping? Tijdens de informatieronde stelde ik
  die vraag ook. Ik kreeg toen het antwoord, zo snel mogelijk en voor een zo
  hoog mogelijke prijs. Voorzitter, wij willen een concreet antwoord hier
  vanavond, onder welke voorwaarden. We weten allemaal dat het mogelijk
  gebruik van de grond voor een koper de prijs bepaalt. Dus onder welke
  voorwaarden, college?
 2. Wat
  als er morgen een potentiële koper voor de aandelen komt? Want het heeft
  nog steeds onze voorkeur om de aandelen te verkopen als gemeente zodat we
  voor altijd verlost zijn van deze discussies. Als er een koper komt die de
  aandelen overneemt en de daarbij behorende risico’s, wat doet u dan? Wij
  willen die optie graag openhouden en dat lijkt niet mogelijk binnen
  scenario 1E.
 3. IRS
  schrijft in de second opinion die op dit voorstel is verricht er beter
  rekening mee te houden dat er voor de camping geen euro ontvangen gaat
  worden. Wat bent u van plan als dit gebeurt?
 4. Wij
  hebben als gemeenteraad geen inzicht in de cijfers 2010 en de actuele schuldenpositie
  van de vennootschappen. Hoeveel crediteurenschulden zijn er, zijn er
  belastingschulden of is hieraan allemaal keurig voldaan? Graag zouden wij
  hier inzicht in krijgen voor de raadsvergadering waarin besloten moet
  worden. Wij moeten er in elk geval niet aan denken dat na herfinanciering
  het dan aanwezige geld gebruikt moet worden om schulden af te lossen
  waarvan wij geen weet hadden.
 5. En
  hoe zit het met de prognose voor 2011, we zijn pas anderhalve maand
  onderweg, maar is er al sprake van tegenslagen of loopt alles op schema?
 6. Het
  college maakt de uiteindelijke herfinanciering afhankelijk van het budget
  van € 600.000 voor de totale rentelasten voor de onderneming. Graag zouden
  wij inzicht krijgen in hoeverre dit daadwerkelijk mogelijk is. De
  rentelasten zijn nu al € 600.000. Is dit wel een reële optie? En wat als
  dat niet gaat lukken?
 7. Hoe
  kijkt het college aan tegen de aanbevelingen van IRS met betrekking tot de
  structuur en het toezicht? Bent u bereid deze aanpassingen door te voeren?
 8. En
  dan misschien wel de belangrijkste vraag: De onderneming heeft straks
  wellicht een schuld van € 14.000.000 waarvoor de gemeente garant staat. De
  onderneming zal ooit voldoende geld moeten binnenkrijgen om dit af te
  lossen. Wij zien na afboeking van de camping nog € 8.300.000 aan activa op
  de balans, geciteerd uit de second opinion van IRS. Bij verkoop van die
  activa blijft er een gat tussen de bezittingen en schulden van €
  5.700.000.  Een eventuele opbrengst
  van de camping bij verkoop zou dit kunnen verkleinen, wellicht worden er
  na verkoop van de camping kleine jaarwinsten geboekt die dit verkleinen.
  Maar hoe denkt u het resterende verschil te kunnen wegwerken? Rekent u op
  opbrengsten vanuit de ontwikkelingsmaatschappij? Wilt u nog steeds de
  haven los verkopen, zoals lange tijd de bedoeling is geweest? Wij denken
  namelijk niet dat dat laatste een optie is in deze situatie.

Tot zover onze vragen en opmerkingen over de
herfinanciering. Maar in het voorstel vraagt u nog een aantal uitspraken van
ons.

U wilt de vervaldata wijzigen van de lening bij BNG. Akkoord
wat ons betreft, maar wij willen dat u ook in onderhandeling gaat over
omzetting van de huidige lening zonder boeterente. Als u voor 14 miljoen garant
wilt gaan staan, moet er trouwens ook een onderhandelingspositie zijn bij de
bank. Als het college dit voor elkaar krijgt, is een echt structurele oplossing
wellicht eerder in zicht.

U wilt verder de heer Overtoom voordragen als
president-commissaris in de RvC. Wij hebben daarmee in principe geen problemen.
Op die manier kan de heer Overtoom namens ons de begroting die hij ons heeft
voorgelegd controleren. Het college kan hem daar te allen tijde op aanspreken
in de rol als aandeelhouder. Tenslotte wilt u de overige 10% van de aandelen
overnemen, zodat de gemeente 100% aandeelhouder wordt. Wij voelen daar helemaal
niets voor. Vertel ons maar wat de marktwaarde van die aandelen op dit moment
is? En hoe zit het met de fiscale aspecten hieromtrent?

Voorzitter, mijn
fractie wil graag vooruitkijken op dit dossier en met vertouwen de toekomst
ingaan, maar dat is moeilijk. De haven in Drimmelen heeft een enorme potentie,
maar het komt er maar niet uit. Als wij een beslissing nemen om positief de
toekomst in te gaan hoort daar voor ons wel het afsluiten van het verleden bij
en dat betekent dat wij precies willen weten waarom het ooit zover is kunnen
komen. Alleen dan kunnen we een dikke streep onder het verleden zetten.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal