Kennismaken met Groen Drimmelen (VP/D66)

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft in de afgelopen 8 jaar steeds
deel uitgemaakt van opvolgende coalities en is daarmee de stabiele factor
geweest in het gemeentebestuur. Wij staan voor een duurzame samenleving, hebben
onze blik op de toekomst gericht en hebben oog voor onze omgeving. De gemeente
Drimmelen ligt immers niet op een eiland. Wij willen er voor zorgen dat ook de
generaties na ons plezierig in de gemeente Drimmelen kunnen wonen, werken en
recreëren. Wij streven dus naar een duurzame samenleving voor mens en milieu en
wij baseren onze keuzes op dit principe.

Wij zijn liberaal waar het kan, en sociaal waar nodig. Dat
betekent dat we onze inwoners veel eigen verantwoordelijkheid geven en dat ook
van u vragen, maar dat we ook zorgen voor een sociaal vangnet voor de
zwakkeren. Wij kiezen voor vooruitgang; voor nieuwe verkeersconcepten; voor een
moderne kijk op ouderenbeleid; voor een op maat gesneden jeugdbeleid en voor
een bijna papierloze wereld. Dorpsgericht werken, sport, cultuur, onze lokale
netwerken en onze verenigingen zijn voor ons dé kracht van Drimmelen.

Groen Drimmelen (VP/D66) kiest volmondig voor samenwerking;
binnen de gemeenteraad en met het college; met onze inwoners en met de ons
omringende gemeenten.

Binnen deze visie zijn de volgende punten zeer belangrijk:

  • Meer aandacht voor onze verenigingen: handen af van de
    subsidies en in elk geval een kunstgrasveld voor alle voetbalverenigingen.
  • Verder uitrollen dorpsgericht werken in alle dorpen.
  • Doorgaan met duurzaamheid.
  • Goed onderwijs in goede scholen.

 

GROEN DRIMMELEN (VP/D66) GEWOON DOEN!

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal