Is de jeugdzorg in Drimmelen de kinderschoenen al ontgroeid?

Groen Drimmelen wil in gesprek over twee jaar jeugdzorg 

 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; een uitspraak die voor Groen Drimmelen al jaren heel belangrijk is. Al eerder hebben we met verschillende groeperingen gesproken over het door de gemeente te voeren jeugdbeleid. 

 Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor o.a. de jeugdzorg. Hoe is de stand van zaken nu, na bijna twee jaar gemeentelijke bemoeienis met dit belangrijke onderwerp? Is de jeugdzorg een zorgenkindje of is het na twee jaar de kinderschoenen ontstegen? Vragen waarop wij van Groen Drimmelen graag antwoorden willen krijgen. Daarom hebben we veel verschillende organisaties uitgenodigd om met ons over dit onderwerp te praten. Het Centrum voor jeugd en gezin; de huisartsen, de scholen, kinderopvangorganisaties zijn professionals die ons hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Maar ook verenigingen waar vrijwilligers met jongeren samenwerken kunnen ons meenemen in hun ervaringen. Ook inwoners die met jeugdzorg te maken hebben zijn van harte welkom. Wij willen het onderwerp van verschillende kanten bezien. Inzicht in de zaken die goed gaan en zaken die beter moeten is voor onze partij en dan vooral de fractie en onze wethouder van groot belang. Waar lopen inwoners, vrijwilligers die met jongeren werken, onderwijzers, leidsters in de kinderopvang in de dagelijkse praktijk tegen aan. Kunnen zij met hun vragen en problemen makkelijk bij professionals terecht? Vinden zij op tijd een gewillig oor voor hun vragen? Hoe zit het met de contacten van huisartsen met de hulpverleningsinstellingen? Is er sprake van bergen papierwerk, of gaat hulp en aandacht voor de jongeren voor het papierwerk? Hoe zit het als een jongere 18 jaar is geworden? Valt deze in een ‘gat’, of kan hij of zij ook na zijn 18e verjaardag een beroep doen op het netwerk waar tot die datum een beroep op kon worden gedaan? Allemaal belangrijke vragen die om een antwoord vragen. Waar en wanneer? De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 1 december a.s. Om 20:30 uur begint de themabijeenkomst. De locatie is Café Restaurant De Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 13, 4844 AA in Terheijden. Voorafgaand aan de themabijeenkomst houden we een algemene ledenvergadering. Deze begint om 20:00 uur. U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal