In Memoriam Anita van Gennip

IN MEMORIAM
Anita van Gennip-van Strien 
1 februari 1958 – 16 augustus 2020
“Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt”
Zondag 16 augustus 2020 werd de wereld een beetje minder mooi. Na een lang ziekbed hebben we afscheid moeten nemen van onze kanjer in het dorp Drimmelen, onze Anita.
Anita was al vanaf 1991 actief in de politiek, eerst in de gemeente Made en Drimmelen en na de herindeling in 1997 in de gemeente Drimmelen. Een sociaal dier, trouw aan haar idealen en groen in al haar vezels.
Anita werd in 1991 lid van D66 afdeling Made en Drimmelen en was daar o.a. vice-voorzitter en lid van de steunfractie. Ze bleef lid tot 1998. Daarna sloot ze zich aan bij Groen Drimmelen, onze lokale partij, waar D66 ook deel van uitmaakt.
In november 2007 was Anita één van de leden die Groen Drimmelen op dat moment nieuw leven inblies. Ze werd secretaris en bleef bestuurslid tot begin 2019. Ze was toen al weer ziek geworden, maar bleef zich inzetten voor de partij, o.a. door het maken van de tweemaandelijkse nieuwsbrief voor alle leden. Die nieuwsbrief was binnen de partij haar “kindje” geworden; zij was de grote initiator daarvan; de leden moesten veel regelmatiger op de hoogte worden gehouden om de betrokkenheid te vergroten. Dankzij Anita lukte dat.
Terwijl ze deel uitmaakte van het bestuur van Groen Drimmelen was ze ook actief binnen de politieke fractie. Ze discussieerde mee tijdens de steunfractievergaderingen en was een tijd lang burgerlid van de gemeenteraad. De Biesbosch, waar ze een deel van haar jonge jeugd gewoond heeft, natuur en sociale rechtvaardigheid waren altijd haar speerpunten.
Tijdens de verkiezingscampagnes van 2010, 2014 en 2018 was ze één van de drijvende krachten. Ze maakte deel uit van de campagne- en PR-commissie en coördineerde alle activiteiten in haar dorp, Drimmelen.
Toen Anita in 2018 te horen kreeg dat ze niet meer beter zou worden, ging ze niet bij de pakken neer zitten. Ze bleef actief in het bestuur van Groen Drimmelen en verzorgde de nieuwsbrief tot afgelopen januari. Via de groepsapp bleef ze ons allemaal scherp houden en discussieerde ze nog volop mee over allerlei onderwerpen. 
Ze wilde er het beste nog van maken, liet zich nog geregeld zien en heeft vooral nog ontzettend veel genoten van haar gezin. Toen eerder dit jaar duidelijk werd dat de behandelingen ook niet meer hielpen, moesten we ons echter voorbereiden op het ergste. Afgelopen zondag verloor onze Anita de strijd, veel te jong, pas 62 jaar.
Anita, bedankt voor alles wat je hebt gedaan, voor de politiek in Drimmelen, voor Groen Drimmelen (VP/D66) en voor velen van ons persoonlijk. Je bent een deel van ons sociale kompas, van ons groene kompas. 
Maar bovenal was je zo’n mooi mens en dat gaan we allemaal zo vreselijk missen. Je zit voor altijd in ons hart en we blijven vechten voor jouw idealen.
Albert, Coen en Nimh, Saskia en Jan en de meiden en alle andere familie, vrienden en kennissen, ontzettend veel sterkte en kracht om met dit vreselijke verlies om te gaan. Leef het leven en koester de herinneringen aan deze prachtvrouw.
Namens alle leden van Groen Drimmelen (VP/D66)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal