Hét bezuinigen

Een groot aantal in
onze gemeente actieve welzijnsvoorzieningen staan onder grote financiële druk.
Actueel zijn de instellingen zoals het jeugd- en jongerenwerk van S.K.W., de
coördinatie van het ouderenwerk door S.W.O., het openbare bibliotheekwerk, de
peuterspeelzalen, en het vluchtelingenwerk.

 

De door de gemeenteraad opgelegde bezuinigingen aan die
instellingen hebben nooit de volledige steun gekregen van de fractie van GROEN
DRIMMELEN. De ingegeven bezuinigingen, als gevolg van de beruchte “nulmeting”
en de evenzo verfoeide kadernota 2004, zijn alleen en uitsluitend ingegeven
door financiële motieven. “We hebben geen geld, dus we doen het niet” was de
kreet van de meerderheid in de gemeenteraad. Een wel uiterst eenvoudige manier
van “gemeenteraadje spelen” zonder echt moe te worden. GROEN DRIMMELEN stemde steeds
eenvoudig tegen om de meest simpele reden, dat er géén beleid aan ten grondslag
lag. In gewoon Hollands: ?Eerst nadenken en dan pas doen?. Het jaar 2004 is maar
net begonnen en nieuwe “bezuiningswolken” pakken alweer samen. Onlangs was
alweer in het nieuws het peuterspeelzaalwerk en het jongerenwerk. De één met
nog niet opgeloste financiele problemen vanwege de personele kosten en het
ander heeft juist personeel om dezelfde reden moeten ontslaan. Dit “brandje
blussen” heeft zijn oorzaak in het ontbreken van beleid. “Het eerst nadenken en
dan pas doen” dus! Welke welzijnsvoorzieningen willen wij eigenlijk in onze
gemeente en wat is daarvoor nodig? Zijn bijvoorbeeld de bestaande instellingen
niet op een andere wijze te organiseren of tot samenwerken te laten gaan? Het
hebben van een “ieders eigen winkeltje” is duur en niet meer van deze tijd.

GROEN DRIMMELEN

Jan van Vliet (secretaris)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal