Groen Drimmelen (VP/D66) wil échte vernieuwing van het centrum van Made

Op naar een centrum voor de toekomst!!

Wie op zoek is naar hét centrum van Made zal lang moeten zoeken, simpelweg omdat Made geen écht centrum heeft. De winkels en horecazaken liggen versnipperd over het dorp en het straatbeeld maakt een rommelig en verlopen indruk. Voor de bezoekers van ons dorp niet echt een omgeving waar het prettig  vertoeven is. Groen Drimmelen maakt zich hier ernstig zorgen over en pleit er dan ook voor dat het College op korte termijn met een vernieuwend Centrumplan komt dat het centrum weer toekomstperspectief gaat bieden. 

Groen Drimmelen heeft een duidelijke visie waar dat vernieuwde centrum aan zou moeten voldoen. Daarin staan aspecten als flexibiliteit, veiligheid, duurzaamheid en de 3 C’s (compact, compleet en comfortabel) centraal. Groen Drimmelen ziet het vernieuwde centrum als een levendige en sfeervolle ontmoetingsplaats voor bewoners, ondernemers en bezoekers waar veel voorzieningen zijn en activiteiten plaatsvinden. 

Het zal daarom flexibel ingericht moeten zijn om grote evenementen te kunnen faciliteren. Ook vinden wij dat er ruimte moet blijven voor de huidige openbare voorzieningen zoals bv. de bibliotheek, het theater en de kerkdiensten. Dat geld eveneens voor de verenigingen. 

Groen Drimmelen vindt óók dat er voldoende oog moet zijn voor het gevoel van veiligheid, zowel t.a.v. criminaliteit en het verkeer. Het centrumgebied zal een open karakter moeten krijgen d.m.v. pleintjes, specifieke doorgangen voor voetgangers en fietsers en voldoende groen- en watervoorzieningen. Wij zijn een groot voorstander om het centrum autoluw te maken.

Groen Drimmelen vindt het erg belangrijk dat de vestiging van winkels en horecazaken in het centrum wordt gestimuleerd en buiten het (nieuwe) centrum wordt afgebouwd. Daarom zal zeer hoge prioriteit moeten worden gegeven aan het opstellen van de Detailhandelsvisie, dat een belangrijke pijler is voor uitvoering het Centrumplan. 

Vernieuwing van het Madese centrum is volgens Hans van Dongen een enorme klus die alleen tot succes kan leiden door een integrale visie en afgewogen aanpak, waarbij het maken van moeilijke en ingrijpende keuzes onontkoombaar is. Groen Drimmelen zal gedurende dit gehele traject de vinger aan de pols houden.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal