Groen Drimmelen (VP/D66): weg met doemdenken en “spookuitgaven” Positief de zomer in: Drimmelen staat er goed voor

De afgelopen donderdagen 26 juni en 3 juli 2014 vonden de laatste raadsvergaderingen plaats voor de zomervakantie oftewel het zomerreces. De vergaderingen stonden in het teken van de financiële situatie van de gemeente Drimmelen in het afgelopen jaar 2013, in het huidige jaar 2014 en voor 2015 en verder met de plannen van de nieuwe coalitie.
Drimmelen staat er goed voor
Jürgen Vissers, fractievoorzitter van Groen Drimmelen (VP/D66) was duidelijk in zijn bijdrage: “Drimmelen staat er goed voor. We hebben de afgelopen jaren heel veel bezuinigd, de financiën zijn op orde nu. Ja, natuurlijk liggen er uitdagingen in de komende jaren met alle nieuwe taken die op ons afkomen. We lijken soms te vergeten dat we daar als Drimmelen al een buffer voor opgebouwd hebben. En ja, we moeten heel strak op financiën blijven sturen, want het geld hoeft niet op.”
Weg met doemdenken en “spookuitgaven”
Vissers kwam tijdens het debat fel in aanvaring met de lokale PvdA. Overal tegen zijn is geen oplossing vond hij: “Het wordt tijd dat we stoppen met doemdenken en positief de toekomst in gaan. Sommige anderen blijven maar uitgaven in de begroting opnemen, waarvan ze niet eens weten waaraan ze het willen uitgeven. En dan roepen dat we weer moeten bezuinigen en geld tekort komen. Volstrekt onnodig; weg met die “spookuitgaven”. We gaan de komende jaren investeren in Drimmelen, investeren in mensen en verenigingen, investeren in duurzaamheid, investeren in onderwijs en investeren in zorg op maat. Het programma ligt voor, de financiële vertaling gaan we maken.”
Groen Drimmelen (VP/D66) gaat, na een druk politiek jaar met een fantastische verkiezingsuitslag, positief de zomer in. Er ligt een prachtig coalitieakkoord, dat nu aan uitvoering toe is. Het moet duurzaam, het moet sociaal en daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van onze inwoners en verenigingen!
Fijne zomer gewenst van fractie, bestuur en leden van Groen Drimmelen (VP/D66)!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal