Groen Drimmelen (VP/D66) vraagt waarborgen college bij vaststellen strategie opheffen Beheer maatschappij De Moer

De gemeenteraad heeft ingestemd met het opheffen van de beheermaatschappij ‘De Moer” en al haar dochterondernemingen (voorheen bekend als Biesbosch Marina Drimmelen B.V.). 

Hiermee moet er op korte termijn een einde komen aan een tijdperk van onzekerheid en risico in een lastig havendossier.

“Een einde aan de open etterende wond die dit dossier is”, aldus Jürgen Vissers, fractievoorzitter Groen Drimmelen (VP/D66).


Hij wilde zekerheden van het college over de afwikkeling van de dossiers:  

1) de dijkdoorbraak bij de zwemplas (en door het huidige fietspad) mag pas gerealiseerd worden als er zekerheid is over een nieuw fietspad

2) de Koning (ondernemer ter plaatse) betaalt de kosten van de dijkdoorbraak en het fietspad

3) het college houdt vast aan het bod van 1 miljoen bruto voor de landtongen en het water, de plaats waar o.a. boothuizen zouden moeten komen en die bereikbaar wordt langs de zwemplas

Ondanks dat Groen Drimmelen (VP/D66) destijds tegen de bestemmingsplanwijziging ter plaatse naar industrie was, moeten we verder met het gegeven dat meerderheid van de raad daar toen voor gestemd heeft.

De zwemplas wordt inmiddels succesvol uitgebaat door een ondernemer en De Koning wil in het gebied meer zakelijke en recreatieve functies samenbrengen. Groen Drimmelen (VP/D66) steunt die visie.


De voltallige gemeenteraad steunde Groen Drimmelen (VP/D66) in de gevraagde waarborgen aan het college. Na toezeggingen van wethouder Van Oosterhout was het niet nodig het voorstel hierop te wijzigen. De wethouder beloofde deze voorwaarden mee te nemen in de onderhandelingen en tijdig de voortgang van de onderhandelingen terug te koppelen naar de raad via raadsbrieven.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal