Groen Drimmelen (VP/D66): succesvol 2015 smaakt naar meer; bedankt voor uw steun!

 Samen investeren we in onze gemeente
Groen Drimmelen (VP/D66) kan terugkijken op een geslaagd jaar. 
Een jaar waarin we veel hebben kunnen investeren in onze gemeente. We hebben kunnen investeren in verenigingen, onderwijs,  zorg, duurzaamheid, toerisme en nog veel meer. Investeringen waar Groen Drimmelen veel waarde aan hecht. Investeringen om te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving.
 Een aantal investeringen lichten wij uit: 
– Dorpsgericht werken: samen aan de slag is een groot succes.
– Huisvesting voor scouting Zwalaho.
– De transities van de zorg verlopen in onze gemeente goed, inwoners laten blijken tevreden te zijn. 
– Nieuwe gymzaal voor Terheijden dankzij uitbreiding van de Cour. 
– Nieuwe renovatieplannen voor Dongemond College. 
– Mogelijk maken van aanleg kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen.
– Aanleg van speelbossen in onze gemeente.
– Het Beverpad wordt verlengd. 
– Er komen extra investeringen in trottoirs en fietspaden. – De plannen voor windmolens bij de A16 worden steeds concreter. 
– Een van de eerste gemeentes met een mantelzorgbeleid. 
Kortom, Groen Drimmelen kan met recht terugkijken op een geslaagd jaar, waarin we veel hebben kunnen betekenen 
voor u als inwoner van onze prachtige blauwgroene gemeente. We hopen dat 2016 voor u ook een geslaagd jaar zal worden. 
Wij zullen bij onze nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari vooruitblikken naar 2016. 
U bent van harte welkom in café De Harmonie in Terheijden vanaf 20.00 uur.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal