Groen Drimmelen (VP/D66) stemt in met tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Maar is kritisch op het gelopen proces en geeft college kaders mee voor de uitvoering

Sinds 24 februari staan de media bol van verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne. Vluchtende moeders met kinderen, vaak met alleen een tas vol bezittingen, hun man, papa, familie en thuisland achterlatend. De beelden grijpen Groen Drimmelen (VP/D66) enorm aan. Hartverscheurend, aangrijpend en intens verdrietig. Wat een verschrikkelijk groot leed! Het maakt ons ook boos. Boos, omdat de Oekraïense bevolking verzeild is geraakt in een nutteloze en desastreuze oorlog. Een oorlog die wereldwijd breed wordt veroordeeld. Maar we zijn ook hoopvol: want wat bieden de Oekraïners verzet. Wat strijden zij voor hun onafhankelijkheid, hun democratie, hun vrijheid!

Groen Drimmelen (VP/D66) is sinds dinsdag 2 november ook ontzettend blij: we kunnen binnen onze gemeente eindelijk hulp bieden aan deze vluchtelingen door een riviercruiseschip tot 2 april 2023 te laten aanmeren bij de firma Crezée in de Buitenhaven van Lage Zwaluwe. De raad heeft unaniem ingestemd! De afgelopen tijd hebben we ons namelijk diep geschaamd dat we in de top 7 zijn beland van gemeenten in Nederland die geen vluchtelingen opvangen. 

Dat niet is gekozen voor een locatie in Drimmelen, heeft met name te maken met het ontbreken van belangrijke voorzieningen in dit dorp, zoals een school, een supermarkt of openbaar vervoer. Ook bleek die optie juridisch en technisch niet op korte termijn haalbaar. Wel heeft Groen Drimmelen (VP/D66) forse kritiek geuit op het gelopen proces. Het principebesluit heeft tot veel onrust en onzekerheid geleid bij omwonenden en betrokkenen. Begrijpelijk vinden we. Het gelopen proces verdient absoluut geen schoonheidsprijs. 

Daarom heeft Groen Drimmelen (VP/D66) een voorstel tot wijziging van het voorstel van het college ingediend. Dat hebben we samen met onze coalitiepartners gedaan om het college bij de uitvoering van het plan kaders mee te geven waarmee rekening gehouden moet worden. We hebben het college verzocht het plan te realiseren, maar wel met oog én aandacht voor zowel de Oekraïense vluchtelingen als de omwonenden en betrokkenen. Dat betekent o.a. dat er afspraken worden gemaakt met toeleveranciers over routes, er gekeken wordt naar het maatschappelijk netwerk in heel Drimmelen als het gaat om de maatschappelijke ondersteuning en dat er een coördinatiepunt komt waar iedereen met vragen, initiatieven of klachten terecht kan.

De komende tijd houden we nauwlettend de uitvoering van het plan in de gaten. We hebben het college gevraagd ons op de hoogte te houden van de stand van zaken, maar hopen dat omwonenden en betrokkenen dit ook doen. Dat kunnen zij doen door contact op te nemen met ons via info@groendrimmelen.nl

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal