Groen Drimmelen (VP / D66) stelt verwaarlozing monumentaal pand Terheijden aan de kaak.

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni heeft de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66), samen met GroenLinks, onderstaande vragen gesteld over de verwaarlozing van een monumentaal pand aan de Raadhuisstraat in Terheijden.

De vragen en antwoorden zijn hier integraal te beluisteren

Vragen ex artikel 37a
Reglement van Orde gemeente Drimmelen

Reeds meerdere malen zijn wij door een bewoner van
Terheijden benaderd over de verkrotting en verwaarlozing van het pand
Raadhuisstraat 42 te Terheijden. Al vanaf oktober 2010 hebben wij vragen
gesteld aan het college over de mogelijkheden om verdere verkrotting en
verwaarlozing tegen te gaan. Uit de antwoorden bleek dat er geen mogelijkheden
waren tot handhavend optreden, maar dat er overleg was met de eigenaar om op
korte termijn tot een oplossing te komen.

Op dit moment bereiken ons signalen dat de verloedering van
het pand niet wordt tegen gegaan, maar alleen maar ernstigere vormen begint aan
te nemen. Er is sprake van (nu nog kleine) brokstukken, die van het pand naar
beneden vallen. Dit kan in de huidige situatie alleen maar erger worden,
waardoor de veiligheid van diverse weggebruikers en voetgangers in het geding
komt.

De fracties van Groen Drimmelen (VP / D66) en GroenLinks
zijn van mening dat een dusdanige verwaarlozing van panden in de gemeente
Drimmelen niet mogelijk moet zijn en dat daarnaast verdere verkrotting en dito
gevaar voorkomen dient te worden.

Om die reden stellen de fracties van Groen Drimmelen (VP /
D66) en GroenLinks de volgende vragen aan het college:

 1. Is
  het college met ons van mening dat de beschreven situatie onwenselijk  is?
 2. Is
  het college met ons van mening dat de veiligheid te allen tijde
  gewaarborgd dient te worden in dit soort situaties?
 3. Is
  het college met ons van mening dat hier handhavend opgetreden dient te
  worden?
 4. Bent
  u bereid de eigenaar aan te schrijven om deze ervoor te laten zorgen
  adequate maatregelen te nemen teneinde verdere verkrotting en gevaar te
  voorkomen?
 5. Indien
  het antwoord op de voorgaande vragen ja is, hoe gaat u hier een vervolg
  aan geven?
 6. Indien
  het antwoord op de voorgaande vragen nee is, hoe denkt u dan over
  bovenstaande situatie en wat gaat u doen?

 Made, 16 juni 2011

Namens de fracties van Groen Drimmelen (VP / D66) en
GroenLinks

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal