Groen Drimmelen (VP / D66) pleit voor windmolens op grondgebied Drimmelen

Windmolens Ja of Nee, geef uw mening op www.groendrimmelen.nl

 

Het lijkt vaak een “ver-van-mijn-bed-show”, als het om dit soort kreten gaat. Groen Drimmelen (VP / D66) is echter van mening, dat we ook lokaal in actie moeten komen. Onze maatschappij moet ook voor volgende generaties leefbaar blijven. Onderzoeken hoe slecht CO2 uitstoot voor onze gezondheid is, kennen we allemaal. Windmolens zijn misschien niet mooi maar helpen wel de CO2 uitstoot te beperken en ze bereiden ons voor op de toekomst.

 

Duurzame energiebronnen maken deel uit van een duurzaam beleid. Ooit raken de huidige bronnen op en we kunnen er maar beter voor zorgen dat we daarop zijn voorbereid. Als het aan ons had gelegen hadden we al jaren geleden aan de slag gegaan met het zoeken naar alternatieven. Tot op heden hebben wij altijd weinig steun gekregen. Langzaam maar zeker lijkt bij iedereen het besef te ontstaan dat er iets moet gebeuren. Voor Groen Drimmelen (VP / D66) is daarom nu de tijd aangebroken om meer dan ooit te gaan pleiten voor een bijdrage van de gemeente Drimmelen in de duurzame energieproductie. Wereldwijd zijn er immers afspraken gemaakt, waaraan ook Nederland, en dus de gemeenten zich hebben geconformeerd. Als wij schonere lucht willen en in de toekomst willen blijven voorzien in de energiebehoefte, moeten wij net zo goed onze bijdrage leveren.

 

Op dit moment zijn er opnieuw aanvragen binnen om op het grondgebied van de gemeente Drimmelen over te gaan tot het plaatsen van windmolens. Windmolens vormen de grootste kans in Nederland, naast bijvoorbeeld zonne-energie, om bij te dragen aan de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie middels alternatieve energiebronnen. Groen Drimmelen (VP / D66) steunt deze initiatieven van harte en roept de andere politieke partijen in de gemeente en het college op om dit ook te doen. Laten we nu snel tot actie over gaan in plaats van dat we weer heel veel nota’s gaan schrijven, die niets opleveren. De locatie in de oksel van de A16/A59 (Zonzeel) is wat ons betreft een prima locatie!

 

Er liggen nu kansen om onze toekomst veilig te stellen en dit moeten we wat ons betreft GEWOON DOEN!

 

Heeft u ook een mening over windmolens op de genoemde locatie? Ga dan naar www.groendrimmelen.nl en laat ons uw mening (mag met uitgebreide reactie!) weten in onze nieuwe poll.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal