Groen Drimmelen (VP/D66): mening inwoners belangrijk bij plannen Schansstraat

Opinievergadering gepland op 22 juni waar belanghebbenden kunnen inspreken

Vorige maand heeft raadslid Leo Mol van Groen Drimmelen (VP/D66) vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de Schansstraat in Terheijden. Er zijn plannen in ontwikkeling om dit mooie straatje te gaan gebruiken als ontsluitingsroute voor de nieuwe wijk op het voormalig Oonincx-terrein. Dit zou betekenen dat het nu rustige straatje, waar vooral voetgangers en fietsers gebruik van maken, moet worden verbreed en er veel extra autoverkeer doorheen zal gaan rijden. Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat de Schansstraat in zijn huidige vorm moet blijven bestaan vanwege onder meer de cultuurhistorische waarde en de uitstraling van het hele gebied rondom de Schans en de haven in Terheijden. 

De antwoorden van de wethouder op onze vragen, stelden ons niet gerust. Tijdens de raadsvergadering gaf de wethouder aan dat de Schansstraat inderdaad de ontsluitingsweg voor de wijk zal worden en dat er geen onderzoek naar andere opties meer zou worden gedaan omdat het naar de mening van de wethouder allemaal wel mee zou vallen. Inwoners van Terheijden en organisaties die onze cultuurhistorie proberen te beschermen, hebben echter een andere mening. 

Voor Groen Drimmelen (VP/D66) waren de teleurstellende antwoorden van de wethouder dan ook de reden om de toekomst van de Schansstraat in een opinievergadering van de gemeenteraad te gaan bespreken. Wij hebben dit onderwerp op de agenda laten zetten, zodat op 22 juni de opinieraad kan discussiëren over de plannen rondom de Schansstraat en verschillende opties kan vergelijken. Groen Drimmelen (VP/D66) is namelijk van mening dat er voldoende andere mogelijkheden zijn om de nieuwe wijk netjes aan te sluiten op andere straten. Er zou wat ons betreft bijvoorbeeld onderzocht moeten worden of er een ontsluiting via de Norbartstraat mogelijk is als we aan die kant van het plan meteen ook kijken naar de verkeersstromen in de Markstraat en omgeving. Ons voorstel is om daar proeven met bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer te doen en te kijken naar de inrichting van de wegen zodat de huidige verkeersdruk beter wordt verdeeld.

Op 22 juni kunnen belanghebbenden inspreken in de opinievergadering en zal de opinieraad aan de wethouder kunnen aangeven wat de mening van de verschillende politieke partijen is. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) is niet duidelijk waarom een mooi stukje Terheijden, dat cultuurhistorische waarde heeft en bijdraagt aan het gebied en de toeristische mogelijkheden rondom de Schans, moet verdwijnen terwijl er andere en betere oplossingen lijken te zijn om de nieuwe wijk te ontsluiten. De Schansstraat moet wat Groen Drimmelen (VP/D66) betreft in de huidige vorm blijven bestaan en we zullen tijdens deze opinievergadering dan ook nogmaals aan de wethouder aangeven dat hij naar een andere oplossing moet zoeken en hem de eerder door ons voorgestelde mogelijkheden nogmaals uitleggen.

Meer weten over Groen Drimmelen (VP/D66) of meepraten over onderwerpen die u bezighouden? Kijk op www.groendrimmelen.nl of benader een van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol. Gegevens staan ook in de gemeentegids.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal