Groen Drimmelen (VP/D66): kiezers bedankt.

Na vier jaar hard werken door een driekoppige fractie en een
wethouder in het college volgt dan op 21 maart de beloning. Als ik dit schrijf
is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing nog lang niet bekend. De hele
partij staat nog in wat tegenwoordig wordt genoemd ‘de campagnemodus’.

De spanning is voelbaar. Wordt onze partij beloond voor weer
vier jaar verantwoordelijkheid nemen? Gaan anderen er met de successen van het
voltallige college vandoor? Het is in handen van al diegenen die zijn gaan
stemmen.

De fractie en de wethouder hebben hun uiterste best gedaan.
Ook de mensen op de achtergrond, de leden van de steunfractie, onze
campagnecommissie, mijn mede-bestuursleden. Allemaal hebben ze hun steentje
bijgedragen aan het succes van Groen Drimmelen.

De partij die vanaf 2006 de meest constante factor in het
gemeentebestuur van Drimmelen is geweest. De partij die steeds zijn
verantwoordelijkheid heeft genomen; in moeilijke tijden toen de hand op de knip
moest worden gehouden en ook in de laatste jaren toen er wat meer te besteden
viel.

De komende weken zal uitwijzen of wij ons werk kunnen
voortzetten als coalitiepartner, of als oppositiepartij. Uiteraard willen wij
ook de komende vier jaar onze verantwoordelijkheid binnen het Drimmelense
bestuur nemen. Gelukkig hebben vele kiezers, net als ons, voor Drimmelen
gekozen. Bedankt voor uw steun en uw vertrouwen. Wij gaan weer hard aan het
werk voor u, inwoners van Drimmelen. U blijft van ons horen. Gewoon Doen!

 

Ricus Tiekstra,

Voorzitter Groen Drimmelen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal