Groen Drimmelen (VP/D66) kiest eigen weg

De kruitdampen

van de verkiezingen zijn opgetrokken. Ruim 55 %

van de kiesgerechtigden in Drimmelen heeft gesproken. Nu is het aan de gekozen partijen om te komen tot een werkzame coalitie. De eerste schermutselingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Het resultaat: Groen Drimmelen (VP/D66) neemt haar verantwoordelijkheid en houdt vast aan eigen standpunten.

 

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft op 4 maart j.l. een vijftal voorwaarden geformuleerd op grond waarvan wij met andere partijen in een coalitie willen samenwerking. De voorwaarden zijn: Wederzijds vertrouwen, samenwerking op basis van wederzijds respect en correct gedrag, erkenning


van de omvang van de financiële problemen van onze gemeente, bij de kerntakendiscussie mag geen enkele optie onbespreekbaar zijn, er moet een stabiel college te vormen zijn.

Deze vijf voorwaarden hingen niet alleen af

van de antwoorden tijdens de bijeenkomst van 4 maart, maar ook de gebeurtenissen in de periode die aan de verkiezingen vooraf zijn gegaan spelen voor ons een belangrijke rol. Vertrouwen in een vruchtbare en stabiel samenwerking verdien je niet door een uitspraak op één moment. Ervaringen, opgedaan in voorgaande periodes zijn minstens zo belangrijk. Op grond daarvan heeft Groen Drimmelen (VP/D66) besloten gesprekken met het CAB, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks voort te zetten.

In de inmiddels gevoerde programmatische gesprekken heeft Groen Drimmelen (VP/D66) drie voor haar essentiële punten ingebracht. Het gaat om de volgende punten.

1.   Drimmelen is woongemeente

van de toekomst: er worden keiharde afspraken gemaakt voor de bouw van starterswoningen en het dorpsgericht werken wordt verder uitgebouwd.

2.   Stevige inzet op duurzaam energiebeleid, inclusie de realisatie van windmolen in onze gemeente en de ontwikkeling naar een energieneutrale gemeente.

3.     Drimmelen zet in op een toeristisch recreatieve gemeente. Dit vertaalt zich naar in het Bestemmingsplan Buitengebied, de nota toerisme wordt gewoon uitgevoerd en toeristenbelasting wordt aangewend voor de recreatieve sector.

Vrijdag praten 19 maart we verder. In dat overleg zal ook de begroting 2011 en de wijze waarop de kerntakendiscussie zal worden gevoerd worden besproken. We houden u op de hoogte.

 

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal