Groen Drimmelen (VP/D66) is dik tevreden met het coalitieakkoord

VERKIEZINGSWINST MOOI IN PROGRAMMA VERTAALD

Op 7 april zette Jürgen Vissers, fractievoorzitter van Groen Drimmelen (VP/D66), in aanwezigheid van een uitgebreide delegatie van de partij, zijn handtekening onder het met het CAB, de VVD en de PvdA gesloten coalitieakkoord. Een akkoord waar beide onderhandelaars en het bestuur dik tevreden over zijn, omdat alle belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma een plaats in dit akkoord hebben gekregen.

De onderhandelaars van Groen Drimmelen (VP/D66) hebben zich de afgelopen weken voor de volle 100 % ingezet om zoveel mogelijk van het verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord verwoord te krijgen. En met succes. In het programma hebben zaken als duurzaamheid, de bouw van starterwoningen, dorpsgericht werken, vrije tijdseconomie en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners een prominente plaats gekregen. Allemaal onderwerpen die ook in ons verkiezingsprogramma als belangrijke zaken waren opgenomen. Daarnaast is het voor de fractie van belang dat onze wethouder de kans krijgt haar werk in een nieuwe periode voort te zetten. Weliswaar niet ten koste van alles, maar wel als het programma daar bij past. Marijke krijgt die kans. De komende vier jaar kan zij met haar portefeuille belangrijke zaken als duurzaamheid en vrije tijdseconomie ten volle behartigen. Daarnaast krijgt zij de belangrijke portefeuille sociale zaken onder haar hoede. Deze portefeuille is zo belangrijk omdat de komende periode vooral ingezet zal moeten worden op het ondersteunend minimabeleid, waardoor voorkomen wordt dat kwetsbare groepen in onze samenleving niet mee kunnen blijven doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals muziek, sport en dergelijke.

De onderhandelingen hebben in een goede harmonie plaatsgevonden, waarbij alle partijen, ondanks uiteenlopende opvattingen, steeds respect hebben gehad voor elkaars mening. Dit geeft vertrouwen voor de samenwerking in de komende, moeilijke, jaren, waarin veel lastige en impopulaire beslissingen genomen zullen worden.

Tenslotte willen wij ook onze dank uitspreken aan het CDA en GroenLinks. Zij hebben lange tijd constructief mee onderhandeld en inbreng gehad. Wij hopen dat zich dit de komende periode ook vertaald in een constructieve opstelling in de gemeenteraad. De gemeente zal het nodig hebben.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal