Groen Drimmelen (VP/D66) in gesprek met bewonersgroepen gemeente Drimmelen

Najaarsvergadering in het teken van kleine kernen problematiek
In de termen van de landelijke vereniging van Kleine Kernen kent de gemeente Drimmelen vijf kleine kernen. Alleen de kern Made valt niet onder de ‘ doelgroep’  van deze vereniging. De problematiek van kleine kernen is een veelkoppig monster, dus was het bestuur van Groen Drimmelen nieuwsgierig naar de wijze waarop we dat probleem te lijf gaan en hoe dat eventueel beter zou kunnen. 
Groen Drimmelen had alle bewonersgroepen uitgenodigd om eens van gedachten te wisselen over het wel en wee van de kleine kernen. Uiteindelijk moesten alleen de bewonersgroepen van Hooge Zwaluwe en Terheijden door omstandigheden verstek laten gaan. Dus was het Biesboschcentrum redelijk gevuld met vertegenwoordigers van de bewonersgroepen van Drimmelen, Lage Zwaluwe, Made en Wagenbergen en leden van Groen Drimmelen (VP/D66). 
Na een korte inleiding van de vicevoorzitter van de Brabantse afdeling van de landelijke vereniging van Kleine Kernen, de heer Bert van Kesteren, kreeg Lilian Lambrechts, coördinator Dorpsgericht werken in de gemeente, de gelegenheid het gemeentelijke beleid en de Drimmelense werkwijze toe te lichten. Daarbij deelde zij de zaal mee dat de gemeente Drimmelen is genomineerd voor een landelijke prijs voor een onderdeel van het dorpsgericht werken, namelijk de ‘meet en match’, waar afgelopen jaar een start mee is gemaakt. 
Uit alle reacties tijdens de bijeenkomst bleek wel dat de werkwijze in onze gemeente prima aanslaat. Steeds meer slagen de bewonersgroepen er in zaken die in de verschillende kernen spelen, bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Groen Drimmelen is daar enorm trots op. Immers Groen Drimmelen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Dorpsgericht werken de kern vormt voor het te voeren beleid waar het gaat om zowel de sociale als de fysieke leefomgeving. In alle coalities waar Groen Drimmelen aan heeft deelgenomen is Dorpsgericht werken steeds een van de belangrijkste pijlers voor het gemeentelijk beleid in de programma’s opgenomen.
Tevreden over hetgeen tot op heden is bereikt hebben we de avond afgesloten onder het genot van een drankje.
Geïnteresseerd in lokale politiek met een progressief karakter? Bezoek onze website www.groendrimmelen.nl, of neem contact met ons op voor meer informatie: info@groendrimmelen.nl 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal