Groen Drimmelen (VP/D66): Helkantsedijk beter beschermen

Welstandsvrij bouwen
In 2009 is in de gemeente Drimmelen welstandsvrij bouwen ingevoerd. Dit betekent dat er buiten de algemene regels geen welstandscommissie meer naar de plannen kijkt als u uw huis (ver)bouwt. Hiermee zijn veel regeltjes en administratieve lasten komen te vervallen voor onze inwoners. Door middel van een enquete en een evaluatie is recent gebleken dat dit nieuwe systeem goed werkt. Natuurlijk zijn er voor monumenten en beschermde dorpsgezichten nog wel aanvullende eisen. De monumentencommissie beoordeelt in deze gevallen de plannen en zal deze al dan niet goedkeuren. 

Beschermen wat waarde heeft
Groen Drimmelen (VP/D66) is altijd al voorstander geweest van het welstandsvrij bouwen, onder andere omdat daarmee de regeldruk wordt verlaagd en vertragingen in uitvoer van verbouwingen worden voorkomen. Wel moeten we zorgen dat onze cultuurhistorie in de verschillende dorpen wordt beschermd en behouden. De monumentencommissie toetst daarom of plannen aan deze panden of gebieden niet zorgen voor onherstelbare schade. 

Helkantsedijk is uniek
Een deel van Drimmelen en Hooge en Lage Zwaluwe is al beschermd dorpsgezicht. Groen Drimmelen (VP/D66) is van mening dat we ook een deel van de lintbebouwing in Terheijden en Wagenberg en zeker ook de Helkantsedijk in Hooge Zwaluwe moeten toevoegen aan de lijst met beschermde dorpsgezichten. Dit zijn voor deze dorpen karakteristieke en historisch waardevolle gebieden die we moeten behouden. Verder zou Groen Drimmelen (VP/D66) graag zien dat er meer mensen uit onze gemeente lid worden van de monumentencommissie, zodat lokale belangen en onze eigen cultuurhistorie beter op waarde kunnen worden geschat. 

Heeft u tips, vragen of opmerkingen voor ons? U kunt op onze website (www.groendrimmelen.nl) vinden op welke wijze u contact met Groen Drimmelen (VP/D66) of onze raadsleden (Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol) kunt opnemen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal